Bluffa på river i Omaha heads-up

Detta exempel är hämtat från en SNG HU match i Pot Limit Omaha och visar när det kan vara ett bra tillfälle att bluffa på river efter semi-bluffar både efter flopp och turn.

Blinds: 10/20
Marker:Vi - 1560 i marker, motståndaren - 1440 i marker
Vår hand:
klöver kungklöver 8spader 3klöver 9
Förlopp: Vi limpar från small blind till motståndaren som höjer till 60 varpå vi synar. Potten är 120. Vi väljer att bara syna trots vår position, dels på grund av att vi har en spekulativ hand, dels därför att bara syna fungerar relativt väl mot svagare motståndare på grund av implicerade odds.

Flopp:
hjärter 2klöver 4klöver 6
Förlopp: Motståndaren satsar 80 och vi höjer 140 till 220 och motståndaren synar. Potten är 560. Vi kunde synat här, men väljer att höja dels för att vi har en stark draghand och motståndaren har tidigare frekvent spelat aggressivt direkt efter floppen. Enligt vad vi kunnat observera gör också en höjning av detta slag att motståndaren tenderar spela mer passivt på turn, vilket passar oss då vi gärna vill se ett ytterligare kort om vi inte träffar färg redan på turn. Dessutom har vi ett backdoor stegdrag.

Turn:
hjärter 9
Förlopp: Motståndaren checkar och vi satsar 280 och får syn. Potten är 1100. Efter motståndarens check är det rimligt att satsa trots att vi inte träffat då motståndaren visat svaghet genom att bara checka. Att misstänka slowspel här är mer eller mindre uteslutet med tanke på hur "dragigt" bordet är. Vi kan sluta oss till att denne antingen har en draghand eller en marginell hand som tvåpar eller ett par såsom J-J.

River:
hjärter dam
Förlopp: Motståndaren checkar och vi satsar 570. Vi väljer alltså att satsa på nytt trots att vi inte träffat något. Det är dock inget desperat drag utan kalkylerat kring flera omständigheter. För det första tyder motståndarens passiva spel på att han har ett missat drag eller som bäst en marginell hand alternativt en kombination av detta. I det förra fallet är chansen väldigt liten att han har träffat något och än mer tyder hans check på river på detta då vi inte tidigare har observerat check-raise från denne. Att han ska syna med en marginell hand är inte heller troligt då vår sista satsning ser ut som ett värdebet. Vi har också väldigt lite showdown equity här vilket ger oss ytterligare anledning att satsa och försöka ta hem potten och med vårt aggressiva spel hela vägen går det att representera en triss ... Motståndaren väljer att folda sin hand och vi vinner potten.

Analys: Den huvudsakliga slutsatsen här är att tack vare position och kännedom om vår motståndares spelstil kan vi ta hem en pott med den förmodat sämsta handen. Motståndarens passiva spel i en situation där bordets utseende tydligt talar om att slowspel är "out of the question" ger oss nästan entydig information. Att inte använda denna information i rädsla av att förlora ytterligare marker vore ett alldeles för försiktigt agerande från vår sida.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Omaha