Spela händer med låg showdown equity

Att införa ett tänk kring showdown equity i ditt pokerspel kommer göra dig till en mer avancerad spelare. Låt oss först klara ut begreppen: showdown är visningen av spelarnas kort efter river medan equity bäst kan översättas med "värde".

Konceptet är i sig väldigt enkelt, men många spelare saknar kännedom om detta. Låt oss jämföra två händer efter floppen:

Hand 1:
ruter esshjärter 8
Hand 2:
hjärter 7klöver 6

Floppen:
spader 2ruter 10spader 3

Som vi kan se har ingen av dessa händer träffat något på floppen, men det finns faktorer som gör att du borde spela dessa händer olika. Uppenbart är att A-8 är en bättre hand här och du är mer villig att syna en satsning med denna hand än 7-6.

Men i situationen där du är i första position mot en spelare står valet mellan att checka och att satsa. Vilken hand tycker du bäst lämpar sig för en satsning?

Om du tänker A-8 är det förståeligt och det behöver givetvis inte vara fel att satsa med denna hand här. Det är dock fullt logiskt att checka med A-8.

Däremot är det mindre lyckat att checka med 7-6. Varför då? Jo, därför att denna hand har praktiskt taget ingen showdown equity. Chansen är mycket liten att du vinner med 7-6 vid en showdown, om du inte utvecklar handen på turn eller river.

Därför är din största chans att vinna potten med denna hand genom att satsa direkt efter floppen. När du spelar heads-up är det oftast så att ingen träffar och därför kan du ta hem potten genom att satsa i detta läge. Detta säger oss också att denna metod generellt inte är lönsam mot tre spelare eller fler (när du möter två kan detta genomföras, men omständigheterna spelar en stor roll här).

Andra saker som motståndarens spelstil är en annan faktor. Möter du en calling station bör du välja en annan strategi eftersom du förmodligen måste spela handen till showdown trots din satsning efter floppen. Samma sak gäller omvänt: möter du verkligt tighta spelare bör du förmodligen satsa med båda händerna i de flesta fall. Det gäller som alltid att väga in flera aspekter samtidigt i poker.

Men rent allmänt är metoden att satsa med en hand med dålig showdown equity att föredra. Notera att vi pratar om satsa. En raise efter att motståndaren satsat kan genomföras, men då har vi förflyttat oss till ett annat koncept – bluffandet (förvisso skulle vi kunna påstå att detta är en kombination av de båda koncepten, men det förefaller något hårfint i detta sammanhang då det framför allt handlar om att introducera en viss tankegång här).

Försök därför att tänka på vad showdown equity innebär i fortsättningen. Du kommer vinna fler potter med dåliga händer när du har förståelse för i vilket skede av handen du ska göra din attack samt under vilka omständigheter.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet