Heads-up strategi

Phil Hellmuth och Tom Dwan National Heads-Up Poker Championship 2008Det har skrivits många artiklar om heads-up strategi och det brukar betonas hur viktig positionens betydelse är samt att det krävs en extra stor bankrulle. Om du vill ha en mer expanderad och fördjupad inblick i strategiskt tänkande i heads-up poker är du välkommen till en artikelserie i fem delar som bland annat tar upp följande ämnen:

 1. Starthänder – limit och no limit heads-up
 2. Positionsspelets A och O
 3. Table image
 4. Spela spelaren – exploatering och manipulering av information
 5. Bankroll
 6. Singelmatcher eller turneringar? En fråga om nettovinst
 7. När ska du gå all-in?
 8. Pokerrum – spelutbud och rake

Introduktion

Heads-up i poker innebär att endast två spelare möter varandra i en hand. Oavsett vad du spelar för form av poker infinner sig ofta situationer där du är "heads-up" med motståndaren. I en bemärkelse spelar du alltså heads-up varje gång du är kvar i en hand med en enda motspelare.

Det är dock en skillnad på att sporadiskt hamna heads-up mot olika spelare och att sitta vid ett bord med endast en motspelare. I det senare fallet (spelar du nätpoker med svenskspråkig pokerklient kallas detta ibland för "duell") är förutsättningarna givna redan innan handen och det är samma spelare du möter i varje hand. Dessa artiklar kommer utgå från denna "matchsituation", vilket inte hindrar att strategierna kan appliceras även utanför dessa omständigheter närhelst du spelar heads-up vid ett pokerbord.

Fördelar och nackdelar med att spela heads-up?

Heads-up är ett pokerformat bland många och beroende på vilken spelartyp du är och vilka egenskaper du har kommer detta format passa dig olika bra.

Fördelar:

 • Att spela heads-up matcher ett utmärkt sätt att utvecklas som pokerspelare. Du hinner spela fler händer på kortare tid än i andra spelformer.
 • När det gäller lönsamhet måste heads-up anses vara ett gott val: är du en skicklig spelare och möter en sämre motståndare kan du utvinna det mesta av det.

Nackdelar:

 • Tilt-faktorn är hög, särskilt om du spelar no limit. Situationer där en spelare gör en raise all-in och blir synad är ofta matchavgörande.
 • Det finns risk att du blir "fartblind" eftersom du spelar så pass många händer, vilket gör att det kan bli problem när du sedan spelar andra former av poker och behöver vara mer tight.

Starthänder i limit och no limit heads-up

På bord med flera spelare lönar det sig att spela tight, men när du spelar heads-up är det en annorlunda strategi som gäller. Här betalar du blinds i varje hand och måste därför spela fler starthänder. Om du är van att spela tight måste du börja spela mer loose. Exakt hur stor andel händer du spelar beror på hur motståndaren agerar pre flop.

Det går förstås att vänta på bra starthänder om du möter en överdrivet aggressiv motståndare med gasen i botten under varje hand. På samma sätt kan du spela 90-95% av händerna mot en passiv spelare. Problemet med att invänta starka händer mot en bra spelare är att du kommer förlora för många blinds och sedan inte kunna vinna tillräckligt stora potter när du väl fått en hand.

Det finns ett par skiljelinjer beroende på om det är limit eller no limit du spelar. En central aspekt är starthänder som har extra värde i form av implicerade odds som låga pocketpar. Även en hand som 6-4 off suit är tveksam att spela i en flervägspott med många höjningar före floppen. Men i heads-up skulle man kunna berättiga att syna en höjning pre flop just på grund av de implicerade oddsen. Så långt det handlar om no limit vill säga, detta förfarande är nämligen inte lika sant när det gäller limit eftersom implicerade odds inte är involverade på samma sätt här. (Detta resonemang var kanske en aning invecklat, men längre fram i artikelserien kommer vi diskutera situationer med implicerade odds mera utförligt.)

I grundläggande pokerstrategi lär vi oss att man vill spela sina draghänder i potter där många spelare deltar på grund av att det generellt kommer ge en bättre pott odds. Korrekt heads-up strategi säger oss att vi därför inte vill överspela spekulativa starthänder. Särskilt i höjda potter mot en spelare som C-bettar frekvent ges du inte tillräckliga pott odds då träffar ett steg- eller färgdrag.

I nästa artikel om heads-up poker kommer det handla om position och table image.

(Bilden längst upp till höger visar Phil Hellmuth och Tom Dwan National Heads-Up Poker Championship 2008. Dwan vann för övrigt och blev förstås efteråt utskälld av Hellmuth.)

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet