Grundläggande koncept i Omaha

Pokervarianten Omaha liknar på många sätt Texas hold'em och det är en stor fördel att ha erfarenheter från detta spel om du ska ge dig på Omaha.

Med detta sagt är det också på sin plats att klargöra att många nybörjarmisstag i Omaha inträffar just då en hand spelas som om det vore Texas hold'em. Skillnaden i värderingen av händer är avsevärd på grund av att Omaha spelas med fyra och inte två hålkort.

Ett tvåpar bör nästan alltid läggas omedelbart då det blir action på bordet. Till och med ifall du prickar en låg triss på floppen bör du överväga att lägga denna ifall en eller flera andra spelare visar aggressivitet.

Spelsituationer i Omaha kretsar annars mycket kring draghänder kontra gjorda händer alternativt draghand kontra draghand. För att du ska förstå styrkan hos draghänder i Omaha kan du beakta följande situation:

Spelare 1:
omaha hand 1

Spelare 2:
omaha hand 2

Flopp:
omaha flopp

Spelare 1 har floppat en triss, men Spelare 2 är trots det favorit till att vinna handen med cirka 60 mot 40 procent! Detta visar styrkan hos kombinerade drag i Omaha.

Detta leder oss in på ett centralt strategiskt koncept i Omaha. När du har en stark hand måste du spela den snabbt. Eftersom olika drag ofta är aktuella är det inte läge att slowspela en triss. Förhoppningsvis har inte någon av dina motspelare en lika stark draghand som i exemplet ovan när du floppar den högsta trissen. I denna situation måste du skydda din hand genom att satsa och är det pot limit bör du satsa pottstorleken.

Ett annat kritiskt koncept i Omaha är att undvika spela stora potter med den näst bästa handen. Som en ytterligare följd av att alla spelare har fyra kort vardera kommer den näst bästa handen oftare förlora mot den allra bästa handen, "the nuts", än vad som är typiskt i Texas hold'em.

Detta bör anteciperas redan pre flop genom att undvika starthänder som har denna tendens. Ett exempel på en sådan kategori starthänder är K x x x.

Vidare bör du vara extra försiktig med stegar när det finns möjlighet att någon har färg samt extra försiktig med färg då bordet är parat och så vidare. Även när du har kåk ska du inte känna dig säker då din kåk kan vara slagen av en bättre kåk eller ett fyrtal då detta inte alls är något ovanligt i Omaha.

Mycket av det som sagts här kan sammanledas till att en viktig strategisk ingrediens är att spela tight. Bluffar lyckas relativt sällan i Omaha då många spelare har outs och är villiga att betala för att se ytterligare ett kort. Även efter river kommer många spelare ha anledning att värdesyna.

Därmed inte sagt att bluffar inte hör hemma i Omaha, men det är extra viktigt att läsa av spelarnas agerande och bordet korrekt innan du kan försöka dig på en bluff.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Omaha