Omaha starthänder

I Omaha startar varje spelare med fyra kort och det finns därför många olika kategorier av starthänder. Vad som brukar vara regel nummer ett i poker – att slänga merparten av starthänderna – är lika sant i Omaha som någonsin annars.

Om vi bortser från olika färgkonstellationer finns det 16 432 olika starthänder i Omaha. För att få en översikt måste vi bryta ner detta i ett antal kategorier. Sträva efter att spela händer som innehåller...

  • Två par – AAKK är så klart givet att spela. Även QQ55 är en hand som du vill spela, fast i tidig position på ett fullt bord ska du vara restriktiv med denna hand.
  • Dubbelfärg – starthänder som består av två färger och gärna med åtminstone ett ess är starka spekulativa händer, till exempel A 6 K 8.
  • Högt par i kombination med två höga kort – en starthand som AAQJ är enorm då den äger potential till många starka händer. Om det dessutom finns chans till färg är dessa premiumhänder i Omaha .
  • Rundowns – händer som JT98 (s.k. rundowns) träffar ofta ett stegdrag på floppen. Undvik att spela låga rundowns, men försök i övrigt se så många floppar som möjligt.
  • Steghänder med gap – även steghänder med gap som JT87 kan vara attraktiva att spela. Viktigt att lära sig här är att sammansättningen JT97 är betydligt bättre än J987 på grund av att den senare oftare riskerar förlora mot en högre stege.

Kategorierna ovan och kombinationer av dessa är de starthänder du främst ska ha i din arsenal när du går ut i krig i Omaha. Du kommer ibland få vänta tills dessa kommer, men i gengäld kommer du vinna många stora potter mot de som spelar med mediokra händer.

Det är dags att se över de kategorier av starthänder i Omaha som du bör undvika, vilka utgörs av dessa kategorier:

  • Två färgkort, men inget mer – många investerar i händer som A 8 52, enbart på grund av möjligheten till nutsfärgen. Detta lönar sig dock inte, dels för du sällan kommer träffa färgen, dels för att kåk och bättre händer är förhållandevis vanligt i Omaha.
  • Brist på koordination – du kommer ofta delas händer med starka delar, men där helheten har brister. Det kan vara händer som 33A9 eller K982.
  • Låga spekulativa händer – händer med låga färg- eller stegdrag vinner små potter men förlorar stora.
  • Triss – AAA7 är ingen bra hand, detsamma gäller i än högre grad fyrtal som AAAA.
  • Rainbow – händer som A Q 9 7 har nästan obefintlig potential att vinna en stor pott.

Hoppas du fått en bättre uppfattning om vilka starthänder du ska lita på och vilka du ska förkasta i Omaha efter denna genomgång.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Omaha