20 bästa händerna i Omaha

Lista över de bästa händerna i kortspelet Omaha i form av de tjugo bäst rankade starthänderna.

1. A A K K dubbelfärg (gäller samtliga händer)
2. A A J T
3. A A Q Q
4. A A J J
5. A A T T
6. A A 9 9
7. A A x x
8. 8 9 T J
9. K K Q Q
10. K K J J
11. K K T T
12. K K A Q
13. K K A J
14. K K A T
15. K K Q J
16. K K Q T
17. K K J T
18. Q Q J J
19. Q Q T T
20. Q Q A K
Källa: Play Poker Like the Pros av Phil Hellmuth

Tillägg till listan

Det finns mycket att tillägga om en lista med bästa händer i Omaha. För det första baseras denna lista främst på hur händer värderas i heads-up, alltså när endast två händer möts. Därför bör värderingen av händer som de är listade ovan ses som något begränsad eftersom det inte alltid stämmer i praktiken när det kommer till spel med många spelare inblandade. AAxx är sannerligen inte alltid bättre än 89TJ i en flervägspott.

Du kan alltså se denna lista som relativ: samtliga 20 händer är monster i Omaha Hi, men vid fulla bord kommer värdet hos spekulativa händer att öka.

Faktum är också att det inte råder full samstämmighet huruvida AAKK är bättre än AAJT. I heads-up är den förra handen knapp favorit, men en del menar att den senare handen är bättre sammantaget.

Till sist ska det illustreras vad som menas med "dubbelfärg" – ett exempel kan se ut så här: A A K K. Alltså en Omaha-hand där två färger är fördelade på två kort vardera.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Omaha