Turnering regler

Turneringar i poker involverar antingen ett bord (enbordsturnering, vilket i nätpokersammanhang ibland kallas sit & go) eller flera bord (flerbordsturneringar, som ofta förkortas MTT efter engelskans multi-table tournament).

Inköp

Förutsättningarna är att samtliga spelare betalar ett bestämt inköp (buyin), vars storlek kan variera. Utöver själva inköpet ska en avgift till pokerrummet betalas som normalt är 10%. När ett inköp skrivs ut i stil med $10+$1 betyder det att $10 går till vinstpotten och $1 går till pokerrummet.

Prispengar och garantier

Prispengarna utgörs i de flesta fall av summan från de anmälda spelarnas inköp. Det är också ganska vanligt med garanterade prispengar. Detta innebär att oavsett antalet anmälda spelare blir det minst en viss prispott i turneringen. Om inköpen inte täcker garantin kommer pokerrummet stå för resterande prispengar.

Pokerrummen vet oftast på förhand ungefär hur många spelare som normalt anmäler sig till olika turneringar, vilket de kan basera på faktorer som spelartrafik, veckodag, tid på dygnet och inköp kontra prispengar. När det ändå sker att de anmälda spelarnas inköp blir mindre än prispengarna kallas det övervärde. Du får helt enkelt mer pengar att spela för eftersom den andel du betalat till den totala prispotten är mindre än dividerat på alla spelare.

I de flesta fall kommer fler spelare anmäla sig än vad som krävs för att garantin uppnås och då överstiger givetvis prispengarna garantin – du kan aldrig förlora på att det finns en garanti sett till prispengar.

Hur fördelas prispengarna?

Det finns ingen universell fördelning som ständigt tillämpas, men räkna i allmänhet med att kring 15% procent får ta del av prispengarna.

diagram vinstfördelning pokerturnering

Diagrammet ovan är baserat på en verklig turnering med 116 anmälda spelare (x-axeln) som vardera betalade $55. Cirka 85% blir utan pris medan prispengarna (y-axeln) fördelas asymmetriskt på resterande 15%. Den vinststruktur du ser illustrerat i diagrammet är vanlig, men andra ord är de första prisplatserna bara värd något mer än inköpet tillbaka medan en topplacering är desto mer gynnsam och kan i detta fall bli som mest över $1800.

Hur mycket får då förstaplatsen procentuellt i en pokerturnering? I detta avseende skiljer det sig en del. En del turneringar, särskilt sådana med garanterade prispengar, nischar sig genom att utlova stora priser till vinnaren. För att ta ett exempel. Red Spade Open, upplagan från 2017, på Poker Stars renderade en prispott på $1 302 450 och förstapriset var $132 108, väldigt nära 10% alltså.

Blinds och ante

Precis som i cash game ingår blinds, det vill säga två spelare ska vid varje hand lägga in en avgift till potten. I turneringar brukar även ante ingå, dock inte från början utan en bit in i turneringen. Att blinds ingår är en förutsättning, annars hade en spelare kunnat lägga sig i varje hand och vänta på att alla utan en spelare hade blivit utslagna.

Vem vinner?

Förmodligen är svaret uppenbart. Den som är sist kvar när alla andra spelare är utslagna vinner turneringen.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Spelvarianter och regler