Omaha Hi/Lo regler och tips

Fyra pokerkortOmaha Hi/Lo (kallas ibland också Omaha 8 eller Eight-or-better) spelas exakt som Omaha Hi bortsett från en viktig detalj: potten delas mellan den högsta och den lägsta handen. Precis som i vanlig Omaha måste du alltid bilda en hand med två av dina egna kort ihop med tre av de gemensamma korten.

I Omaha Hi/Lo delas alltså ofta potten mellan två spelare. Det finns dock inget som hindrar att en spelare vinner hela potten om denne har både den högsta och lägsta handen. Det förhåller sig också så att ibland vinner den högsta handen hela potten, ifall ingen spelare har en kvalificerad låg hand

För att en låg hand ska räknas måste handen innehålla fem kort som är åtta eller lägre (ess räknas även som ett). Dessutom får inget av dessa fem kort vara duplicerat, det vill säga ett par, triss eller fyrtal. Detta kan vara krångligt i början och värt att exemplifieras.

Din hand: A 2 7 K
Bordet: 4 9 6 5 9

I detta fall har du en kvalificerad låg hand i form av A 2 4 5 6.

Vi tittar på ett ytterligare exempel:

Din hand: A 2 3 K
Bordet: 7 K Q 3 2

I detta fall har du inte en kvalificerad låg hand, det går att bilda en hand med fem låga kort, men den innehåller duplicerade kort.

Nästa sak att känna till är att stege eller färg inte påverkar en låg hand. A 2 3 4 5 är den bästa låga handen samtidigt som den kan vinna den höga handen i form av en stege.

Strategi i Omaha Hi/Lo

I Omaha Hi/Lo eftersträvar du att vinna hela potten, detta kallas för scoop. Det är också ofta lönsamt att vinna tre fjärdedelar av potten vilket kan ske om du har den högsta handen själv plus samma lägsta hand som din motståndare.

Särskilt då du spelar flervägspotter kan situationer där du har nutsen både i den höga och den låga handen samtidigt som en motståndare har den bästa möjliga låga handen och en annan spelare har en stark hög hand få potterna att trissas upp rejält. Att då kunna ta hem tre fjärdedelar av hela potten brukar innebära ett stort vinstbelopp.

Starthänder

I Omaha Hi/Lo är det viktigt att spela starthänder som har potential till både den lägsta och högsta handen. Undantag finns när det kommer till synnerligen starka händer i en riktning, som AAKQ eller A234. Däremot är en hand som AK98 skräp och bör inte spelas i något läge (även som dubbelfärg).

De bästa starthänder i Omaha Hi/Lo återfinns i följande kategorier:

  1. Två ess och dubbelfärg, till exempel A A x x.
  2. Två ess och två låga kort, till exempel A-A-2-4.
  3. A-2-3 plus ytterligare ett kort i samma färg som esset, till exempel A 2 3 x.
  4. A-A-x, där ytterligare ett kort är lågt.
  5. A-2-x, där helst ett kort ytterligare är lågt.

Vanliga nybörjarfel

Precis som är fallet i Omaha Hi ska du se upp med näst bästa-händer. Det är vanligt att förlora mycket med en låg hand som A 3 x x x mot A 2 x x x.

Undvik också stora potter med bara den lägsta handen även om denna är mycket stark. Risken finns att du bara får behålla en fjärdedel av potten – detta är framför allt fundamentalt i pot limit, i vanlig limit gäller lite andra förutsättningar (mer detaljer finns dock inte utrymme för i just denna artikel).

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Omaha