Så rankas pokerhänder

Här följer en översikt på hur olika händer rankas i poker från bästa till sämsta hand. Varje slags hand är illustrerad med en exempelhand. Det finns 2 598 960 möjliga kombinationer med fem kort i en 52-kortlek. Som du kan utläsa nedan är rankingen för pokerhänder baserad på hur frekvent olika kombinationer uppkommer - desto mer sällsynt, desto högre värderas handen.

Royal straight flush

royal straight flush
Ett ess, en kung, en dam, en knekt och en tia som samtliga är i samma färg (spader, hjärter, klöver eller ruter). Om inga specialregler gäller rankas en Royal straight flush likadant oavsett färg. Royal straight flush är starkare än färgstege...
Sannolikhet att delas denna hand: 649 740-1 | Kombinationer i vilka denna hand kan uppträda: 4

Färgstege

fargstege
Fem kort av samma färg i följd. Om två spelare eller fler har färgstege vinner den med högsta valören. Färgstege är starkare än fyrtal...
Sannolikhet: 72192-1 | Kombinationer: 36

Fyrtal

fyrtal
Fyra kort av samma valör. Om två spelare eller fler har fyrtal vinner den med de högsta valörerna. Fyrtal är starkare än kåk...
Sannolikhet: 4164-1 | Kombinationer: 624

Kåk

kåk
En triss och ett par i samma hand. Om två spelare eller fler har kåk vinner den med de högre valörerna hos trissen. Kåk är starkare än färg...
Sannolikhet: 693-1 | Kombinationer: 3 744

Färg

färg
Fem kort i samma färg. Om två spelare eller fler har färg vinner den med högsta valören. Färg är starkare än stege...
Sannolikhet: 508-1 | Kombinationer: 5108

Stege

stege
Fem kort i olika färg i följd. Om två spelare eller fler har stege vinner den med högsta valören (notera att en stege i poker inte kan börja på ett högt kort och sluta på ett lågt, alltså räknas inte en hand som dam, kung, ess, två, tre som stege). Stege är starkare än triss...
Sannolikhet: 254-1 | Kombinationer: 10 200

Triss

triss
Tre kort av samma valör. Om två spelare eller fler har triss vinner den med de högsta valörerna. Om valörerna är samma går vinsten till handen med högsta sidokortet. Triss är starkare än tvåpar...
Sannolikhet: 46-1 | Kombinationer: 54 912

Tvåpar

tvåpar
Två skilda par med olika valör. Om två spelare eller fler har tvåpar vinner högsta paret, ifall detta är av samma valör vinner det näst högsta paret, är även detta lika vinner högsta sidokortet. Tvåpar är starkare än par...
Sannolikhet: 20-1 | Kombinationer: 123 552

Par

par
Två kort av samma valör. Ett högre par slår ett lägre par och om två spelare har samma par går vinsten till handen med högsta sidokortet.
Sannolikhet: 1,4-1 | Kombinationer: 1 098 240

Högt kort

pokerhand
När inget av ovanstående gäller räknas det högsta kortet. Om två spelare eller fler har samma högsta kort vinner det näst högsta och så vidare tills det går att skilja händerna.
Sannolikhet: 1-1 | Kombinationer: 1 302 540

Hur korten rankas

Vi har hittills tittat på hur olika händer rankar. Om vi stället enbart fokuserar på de enskilda korten (det finns 13 olika valörer i fyra olika färger) rankar dessa enligt följande, från lägst till högst:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knekt, dam, kung, ess.

I de flesta kortspel är det likgiltigt vilken färg en valör har i detta sammanhang. Notera också att ess i ibland också har valören 1, vilket har betydelse då en hand kan bilda stege.

Pokerhänder i Texas hold'em

Det idag vanligaste pokerspelet är Texas hold'em och även där gäller den ranking som presenterats här. Vad som kan noteras är att i Texas hold'em tilldelas inte varje spelare fem kort utan två. Sedan tillkommer fem gemensamma kort som läggs på bordet och av vad som då sammanlagt blir sju kort ska en femkortshand bildas.

Pokerhänder i Omaha

Det idag näst pokerspelet är Omaha och det är på många punkter identiskt med Texas hold'em. En skillnad dock är att varje spelare tilldelas fyra och inte två kort. Därutöver finns fem gemensamma kort och från vad som totalt är nio möjliga kort ska en hand med fem kort bildas.

Pokerhänder i Draw (mörkpoker)

Även om Texas hold'em är de mest spelade varianterna idag överlag är fortfarande mörkpoker vanligt i hemmapartier. I detta spel tilldelas varje spelare fem kort och den typiska rankingen av händer gäller.

Så även om olika antal kort kan delas ut till spelare beroende av pokerspel är det fortfarande för det mesta pokerhänder bestående av fem kort som det i slutändan handlar om.

Vanliga frågor

Vilken är den högsta färgen?
I de flesta pokerspel används inte olika ranking för färger utan deras funktion är endast att dela in kortleken i olika sviter (färg kallas ibland också för svit). Alltså spelar det ingen roll om din hand innehåller hjärter, spader, ruter eller klöver när det kommer till vilken hand som vinner.

Vad händer när två spelar har samma hand?
Om två eller fler spelare har händer med lika värde delar de på potten.

Vinner man mer med bättre händer?
Nej, det handlar enbart om att vinna potten och detta gör den bästa handen i varje respektive giv. Däremot är konceptet i videopoker (även kända som Jack Vegas-maskiner) att desto bättre hand, desto större vinst.

Används vilda kort?
Vilda kort används inte i de pokervarianter som tas upp på denna sida, detta är vanliga i bland annat videopoker där det till exempel även går att få femtal.

Används flera kortlekar?
Nej, inte i poker (undantaget möjligtvis som mindre känd variant). Däremot är detta vanligt i blackjack.