Badugi regler

Badugi är en pokervariant härstammande från Asien med regler som skiljer sig från andra former av poker. Det finns vissa regler i Badugi som kan vara ovana till en början, därför ska reglerna samt den speciella handrankingen här förklaras ingående.

Det som främst utmärker denna pokervariant är att Badugi bara spelas med fyra kort i stället för fem och att handrankingen är helt olik den som brukar gälla. Likheter är att small och big blinds används (ibland förekommer också ante samt att det finns byten som i mörkpoker.

Det finns tre faser i en giv vilka kallas pre-draw, flop, turn och river. Låt oss titta närmare på reglerna i Badugi och hur spelet går till.

Spelet börjar

Spelet börjar med att varje spelare delas fyra kort dolt. Spelaren till vänster om big blind börjar agera genom att antingen lägga sig, betala för blinds eller höja. Sedan fortsätter varje spelare i medsols riktning agera efter samma rutiner, spelaren med big blind kan så klart checka om detta alternativ finns som en möjlighet.

Därefter är det dags för första bytet – i Badugi sker tre byten – och nu inleder spelaren vänster om dealern. Det är tillåtet att byta noll till fyra kort.

Efter samtliga spelare genomfört byten påbörjas andra satsningsrundan. Proceduren är precis som under första satsningsrundan med skillnaden att spelaren efter dealern börjar vilket också gäller resterande rundor under given.

En tredje satsningsrunda följer på andra bytet innan tredje bytet slutligen följs av en sista satsningsrunda. Om två eller fler spelare finns kvar vid denna tidpunkt sker handvisning och den bästa badugihanden vinner potten. Vi har nu lärt oss grundläggande regler för Badugi, det är dags att gå vidare med handrankingen.

Handranking

Den bästa möjliga typen av hand kallas "Badugi" (kan också kallas för fyrkortshand) och består av fyra kort i olika valörer och i olika färger. Och då det handlar om att få så låg hand som möjligt är den allra bästa badugihanden 432A (ess räknas alltid som 1 och stege räknas ej). En Badugihand brukar benämnas Badugi-4, Badugi-5 och så vidare.

Den näst bästa typen av hand är trekortshänder, där tre av korten är i olika färg och valör, till exempel 332A eller 432A.

Nästa kategori i ordningen är tvåkortshänder, där två av korten är i olika färg och valör, exempelvis 22AA eller 432 A.

Det finns även enkortshänder som inte är särskilt vanliga, dessa består antingen av alla kort i en valör eller i en färg.

Vilken hand vinner?

Nu känner du till reglerna i Badugi och kategorierna av händer, fast vi har ännu inte lärt oss vilka händer som vinner inom samma kategori. Vi har dock varit inne på att det handlar om att få så låg hand som möjligt. Därför vinner 6 543 över 8765.

Ett lite knixigare exempel är 876A vs. 8532. Här vinner den andra handen på grund av att det näst högsta kortet är lägre. Du räknar alltså alltid från högsta till lägsta kort.

Spelexempel

Badugireglerna kan sannerligen verka främmande till en början. Om du fortfarande känner dig osäker ska vi nu gå igenom en spelsekvens. Du delas följande hand: Q 34A. Härifrån måste vi bygga från A 4. Damen och trean måste vi göra oss av med eftersom de är i samma färg som de övriga korten.

Vi byter alltså två kort och delas 74. Hjärter sju behåller vi eftersom detta är ett kort med ny valör och ny färg. Spader fyra fungerar dessvärre inte eftersom vi redan har en fyra. Vi har nu en trekortshand, men vi försöker så klart få en "badugi" och kastar spader fyra.

Vi delas denna gång J. Tyvärr har vi redan spader tidigare. Men som tur är har vi tre byten och kan därför försöka ytterligare en gång. Den här gången delas vi 8, därmed har vi en badugihand: A 4 7 8 och förhoppningsvis räcker det för att ta hem potten.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Badugi