Mörkpoker pre-draw

I mörkpoker precis som i andra varianter av poker är det kritiskt hur du spelar dina starthänder. Det finns 2 598 960 kombinationer av fem kort som kan delas ur en kortlek med 52 kort. Regel nummer ett är att slänga merparten av dessa – undantag är ifall du spelar heads-up eller shorthanded.

En avgörande faktor för hur selektiv du ska vara med dina starthänder pre-draw (första fasen i given), är dina motståndare. Särskilt på låga nivåer brukar det löna sig extra mycket med en tight spelstil, det vill säga att du spelar endast kvalitetshänder pre-draw.

Draghänder

Anta att du delas handen: J 3K72. När det gäller potentialen hos denna hand är det primärt möjligheten till färg i hjärter som dyker upp i våra tankar, eller hur? Frågan är då ifall vi ska gå med i handen och sedan köpa två kort för att hoppas fullborda färgen. Det finns framför allt en faktor som ska besvara detta – våra odds. I det här fallet behöver vi gigantiska pottodds för att gå vidare med handen. Dragoddset är helt enkelt för dåligt: de få gånger vi träffar färgen kommer inte betala tillräckligt för alla gånger vi inte träffar.

En tumregel är att endast dra till stege eller färg när ett kort behöver bytas. Till exempel med en hand som A5872, här drar vi ett kort till den bästa möjliga färgen.

Vad som sagts om färgdrag gäller även i hög grad för även öppet stegdrag (som redan nämnts i artikeln Mörkpoker strategi bör vi kasta stegdrag som behöver två ytterligare kort samt hålstegedrag).

Par

Styrkan hos starthänder som består av ett par bedöms efter parets valör. Med A-A-x-x-x är fördelen att vi aldrig kan besegras av ett högre par och många potter vinns av ett par eller sämre. Nästa fördel är att när vi förbättrar denna starthand kan vi vinna stora potter då vi till exempel träffar en triss och motståndaren samtidigt träffar en sämre triss.

Av det just sagda framgår att det är riskabelt att spela lägre par än ess. Detta betyder inte att vi aldrig kan spela K-K-x-x-x eller Q-Q-x-x-x, men dessa starthänder bör inte spelas från tidig position eller efter flera höjningar pre-draw.

En hand som 9-9-x-x-x är alltså sällan värd att spela. Undantag kan vara när du är i sen position och ingen har öppnat. Ett annat ställningstagande är huruvida small och big blind agerar, ifall dessa spelar väldigt tight pre-draw kan du försöka stjäla blindsen oftare med mediokra par.

Tvåpar

I mörkpoker är det viktigt att inte överskatta starthänder med två par. Först och främst träffar du bara kåk en gång av tolv. När du inte träffar kåk är tvåpar mycket sårbara i stora potter med flera spelare. Var därför restriktiv med låga tvåpar, särskilt från tidig position.

Triss

Att få triss på starthanden är utmärkt. Du spelar givetvis dessa händer i alla lägen (extrema undantagsfall kan likväl förekomma). Det naturliga när du fått en triss är att byta två kort, men variera genom att byta ett kort eftersom du då vilseleder dina motståndare.

Höja eller syna pre-draw?

Vissa spelare väljer mellan att syna och att lägga sig pre-draw. Det är viktigt att du ibland utnyttjar möjligheten att höja. Låt säga att du delas A-A-x-x-x och bara synar, risken är då att många spelare går med i en billig pott och att någon med en från början klart sämre hand än din förbättrar sin hand och vinner potten. Med höjningar pre-draw kan du reducera antalet spelare, vilket ofta är att föredra.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Mörkpoker