Avvägningar inför kortköp i mörkpoker

När du spelar mörkpoker hamnar du ibland i situationer där du är osäker på vilken del av handen du ska behålla och vilken du ska kasta. Detta är särskilt sant för nybörjare, men även för dem som hållit på ett tag är sällan alla situationer självklara.

Exempel 1: Ett högt kort och ett medelhögt par

I det första fallet vi ska titta på består handen av K77xx. Frågan är vad som är korrekt: att behålla sjuorna, kungen eller samtliga tre korten? Notera att det inte behöver vara rätt att behålla någotdera då detta är en ganska svag hand, men det finns situationer där du kan få göra ett byte gratis och i övrigt är dessa exempel mest till för att illustrera olika utfall.

  1. Om vi väljer att behålla K träffar vi par 43,1% och tvåpar eller bättre 8,5% av fallen.
  2. Om vi väljer att behålla 77 träffar vi triss eller bättre 12,5% av fallen.
  3. Om vi väljer att behålla K77 träffar vi tvåpar 25,9% och triss eller bättre 8,7% av fallen.

Som du märker är det inte glasklart vilket alternativ som är bäst och det är ofta fallet i mörpoker. Men rekommenderat här är alternativ 2. Ett tvåpar är en osäker och svårspelad hand i mörkpoker medan triss är en hand som ofta vinner potter. Dessutom är chansen cirka tre gånger så stor att vi träffar fyrtal med 77 än med K77. Alternativ 1 är sämst. Delvis av matematiska orsaker, men också för att vi avslöjar mer av vår hand genom att köpa fyra kort.

Exempel 2: Ett par och en trekortsstege

I nästa fall har vi handen 99345. Även detta är en hand som bör slängas i de flesta situationer, men i de fall vi får chansen att spela den (gratis) är valmöjligheterna att satsa på en stege eller försöka förbättra vårt par. Utfallen är följande:

  1. Om vi väljer att behålla 99 träffar vi tvåpar 16% och triss eller bättre 12,5% av fallen.
  2. Om vi väljer att behålla 345 träffar vi stege cirka 4% av fallen.

I detta fallet är alternativ 1 korrekt spel och det är inte alltför mycket att orda om. Vi vinner alldeles för sällan genom att försöka dra till en stege här. Dessutom kan vi vinna med 99 utan att förbättra handen. Även om 345 är i samma färg kvarstår alternativ 1 som det bättre även om chansen att träffa stege eller bättre ungefär fördubblas.

Exempel 3: Ett par och en fyrkortsstege

I det tredje och sista fallet ska vi syna handen 34566. Detta liknar handen i förra exemplet, men med den uppenbara skillnaden att det nu bara behövs ett kort för att bilda en stege och dessutom är det en öppen stege vilket ger oss 8 outs.

  1. Om vi väljer att behålla 66 träffar vi tvåpar 16% och triss eller bättre 12,5% av fallen.
  2. Om vi väljer att behålla 3456 träffar vi stege 17% av fallen.

Nu är alternativ 2 handen vi bör satsa på. Ofta kommer vi inte träffa något, men när det väl sker finns det potential att vinna en rejäl pott.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Mörkpoker