2-7 Draw

2-7 Draw är en form av mörkpoker, fast där den sämsta handen vinner. Det handlar om att få låga kort, fast inte som stege eller färg. Ess räknas enbart som det högsta kortet.

Det finns två olika typer av detta spel: Single 2-7 Draw (kallas också Deuce to Seven Lowball) samt Tripple 2-7 Draw. Den förra varianten spelas med ett byte medan den senare spelas med tre byten. Precis som i vanlig mörkpoker så får du byta 0-5 kort.

Hur händerna rankas

Det handlar alltså om att få den sämsta handen vilket är låga kort och helst inte par, stegar, färg med mera. Den bästa handen blir då konsekvensenligt 7-5-4-3-2. Notera att handen 6-5-4-3-2 räknas som stege och att handen A-5-4-3-2 innehåller ett högt ess.

Händerna räknas från det lägsta kortet. Detta innebär att 8-7-6-5-3 förlorar mot 9-5-4-3-2. Skulle de högsta korten vara likadana vinner 9-6-5-3-2 följaktligen mot 9-8-6-4-2.

En hand utan något par vinner alltid mot ett par, en hand med ett par vinner alltid mot en triss och så vidare (se handranking).

Grundläggande strategi

Bland de viktiga faktorerna för ditt taktiska agerande i 2-7 Draw är din starthand, din position och vad du vet om dina motståndare.

Beroende på om du spelar 2-7 Draw med ett eller tre byten varierar det mycket i strategiskt upplägg, inte minst när det kommer till starthänder.

2-7 Single Draw starthänder

Eftersom du bara har ett byte kan du inte räkna med att bli en långsiktig vinnare om du går med i händer för att byta 2-5 kort. Det handlar här framför allt om att byta ett kort eller helst av allt redan ha en färdig hand (dvs. fem låga kort).

Premium händer är här 7-9 låg (t.ex. 8-5-4-3-2). Ju färre motståndare inblandade i handen, desto högre händer kan du spela.

Även starthänder som kräver ett byte för att bilda en låg hand att legitima att spela, men måste förstås ha god potential.

2-7 Tripple Draw starthänder

En klar hand löper större risk att förlora när det är tre byten därför minskar värdet hos en hand som 2-5-6-7-9.

Även här vill du primärt spela händer där inga byten är nödvändiga, men nu ökar chanserna att uppgradera dina händer och du kan spela fler händer där 1-2 kort behöver bytas. Undvik att byta tre kort så långt som möjligt. Detta kan rättfärdigas av till exempel bra position, men bör alltså inte göras på rutin.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Mörkpoker