Heads-up strategi del 2 av 5 - positionsspelet

Phil Hellmuth och Tom Dwan National Heads-Up Poker Championship 2008Detta är andra artikeln av fem om heads-up. Den här delen behandlar viktiga ämnen i heads-up såsom position och table image.

Positionsspelets A och O

I heads-up är knappen hos small blind och därmed får denne position efter floppen. Positionsspelet är en av de viktigaste strategiska aspekterna när du spelar heads-up. När det bara är två spelare i en hand är det vanligt att ingen prickar något och det är inte minst här vikten av position uppenbaras. Spelaren som agerar sist har ett fördelaktigt läge då denne kan invänta sin motspelares beslut och sedan sätta press på honom genom en satsning. Även om satsningen är en bluff eller en semibluff är det svårt för spelaren ur position att svara.

Hur ska du då hantera positionsspelet? Främst gäller tillvaratagandet av position hur du agerar före floppen. Eftersom det är lättare att spela i position vill du delta i fler händer och ha mer pengar i potten när du sitter vid knappen. Följaktligen är det härifrån du oftast höjer pre flop och även väljer att spela med sämre händer än du annars föredragit.

Vice versa gäller att när du har den sämre positionen vill du inte gå med i potter som har höjts innan floppen utan bra kort. Eftersom detta gäller finns utrymme för motståndaren att dra nytta av din förmodade passivitet här. Om din motståndare börjar höja i ett utstuderat manér måste du reagera på detta med kontrahöjningar (re-rasie).

Eftersom poker är ett komplex spel brukar situationer innehålla många komponenter. Även om big blind har ett ogynnsamt läge existerar trots allt taktiska möjligheter. Att spela aggressivt ur position försvårar för small blind. De gånger small blind har träffat kommer det ofta vara bortkastade pengar, fast som redan nämnts i denna artikelserie är det vanligt att ingen spelare träffar något i heads-up på floppen. Därför bör du försöka skaffa dig många initiativ även då du är först att agera i handen.

Table image i heads-up

Table image är ett viktigt inslag i heads-up. Rentav finns det spelare som använder sin table image som primär strategi i heads-up matcher. Detta brukar oftast utspela sig på lägre nivåer, men inte desto mindre förblir table image en viktig del av din strategi oavsett limit.

Ett vanligt sätt är att spelare försöker manipulera sin table image för att representera en spelstil som är betydligt mer loose-aggressive än vad som är egentligen är fallet. Somliga kan till och med ta det hela så långt att de försöker uppträda som om de vore på tilt. Ja, det är faktiskt möjligt även i nätpoker att ge ett sken av detta enbart genom sättet du agerar i spelet.

Ett balanserat och varierat spel är en av grundpelarna i ett vinnande spel och därför rekommenderas att du inte går till överdrift på detta område. Ett exempel på vad som menas med överdrift är att gå all-in i matchens tredje hand bara för att du vunnit två händer innan genom aggressivt spel där du tror att motståndaren misstänkt att du bluffat. Det kan fungera ibland, men det har dåligt EV.

I ett läge där du gett ett aggressivt och kanske lite vårdlöst intryck ska du definitivt överväga att överbeta ifall du träffar bra. Men undvik att gå all-in ifall blindsen är låga och om potten fortfarande är relativt liten i förhållande till den effektiva stacken (detta avser vad som kan vinnas som mest i en pott).

Vice versa kan du använda en tight table image. Om du får dåliga kort under en längre period och lägger dig flera gånger pre flop kan du emellanåt höja eller kanske till och med re-raisa med en dålig starthand och chansen är stor att din motståndare kommer ge dig respekt för en stark hand.

Det existerar också en viss skillnad mellan table image i heads-up matcher som Sit & go och i cash game. Table imagen är förmodligen något viktigare i det förra fallet eftersom det tenderar bli mera snabba avgöranden på knockout i SNG.

Detta var den andra artikeln i en serie om heads-up strategi. I nästa del kommer vi bland annat att prata om att "spela spelaren".

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet