Expected value (EV)

Expected value med förkortningen EV betyder översatt till svenska förväntat värde. Expected value är ett centralt begrepp inom gambling och avser om spelaren har vinst eller förlust att förvänta sig i en specifik spelsituation sett i ett längre perspektiv.

Relaterade begrepp: värdesyn; värdebet
Läs mer: evpoker.org/tips/ev.html

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Pokerpedia

Här spelas poker på nätet