Heads-up strategi del 3 av 5 - spela spelaren

Phil Hellmuth och Tom Dwan National Heads-Up Poker Championship 2008Det här blir tredje delen i en serie artiklar om heads-up strategi. Vi har tidigare bland annat pratat om starthänder och positionen. Denna gång kommer det handla om att "spela spelaren" samt det taktiska arsenal du behöver lära dig att använda då du spelar heads-up.

Exploatering och manipulering av information

Av högsta vikt i poker är att anpassa spelet efter hur din motståndare ger respons gentemot ditt eget agerande. Ett faktum som blir än mer påtagligt i heads-up matcher och det är förmågan inom detta område som ofta skiljer medelbra och starka spelare åt.

Att "spela spelaren" är detsamma som att exploatera motståndares svagheter efter ha fått inblick i dennes spelstil.

Låt oss börja med spelet innan floppen. Om den du möter mestadels lägger sina kort när du höjer ska du utnyttja detta och höja i en högre frekvens, även med händer som normalt inte är lämpade för detta.

Det finns en intressant konsekvens och förlängning av detta. Du kan antingen exploatera hans tendens att lägga sig med att successivt öka frekvenser av höjningar. Detta kommer småningom framkalla en tilltagande synfrekvens (om du inte möter en patient i koma). Ibland kan din mängd av höjningar provocera motståndaren och få honom att spela sämre, men det kan också leda till att hans aggressivitet ökar vilket är oönskat.

Det finns en annan intressant metod att använda för att öka exploateringen av din motståndares låga synfrekvens utan att det behöver bli märkbart för honom. I stället för att höja oftare övergår du i stället till att höja med andra kort än standarden. Det vill säga med sämre kort. På detta sätt uppnår du följande och det är inte lite: 1) du vinner potter direkt med mediokra starthänder; 2) händer som du limpar med och där du ser floppen tenderar vara starka händer.

Det finns en logisk motfråga till denna metod. Borde inte motståndaren upptäcka vad du håller på med när han får se dina kort? Visst är det så (räkna dock inte med att alla spelare du möter är tillräckligt vakna för detta), och därför ska du vara beredd att avvika från din metod om du misstänker att din motståndare kan ha "upptäckt" din metod.

Att använda informationen

Detta leder oss till en annan aspekt i att "spela spelaren". Använd den information som det är troligt att din motspelare samlat in om ditt sätt att spela och använd detta mot honom!

Information är fundamentalt i poker, men informationen kan också göras farlig. Om din motståndare har fått information efter du vunnit en hand på ett visst sätt eller ertappat dig när du bluffat ska du ändra ditt spelmönster så att denna information framöver blir felaktig eller åtminstone delvis felaktig.

Se till att du är medveten om vilken information din motståndare har om dig och spela konträrt allt eftersom detta sker. Nu börjar du spela avancerad poker ... Nästa led är att ta reda på hur – och om – din motståndare reagerar i sitt fortsatta spel efter information (om dennes spel) har läckt till dig. Är han en spelare som manipulerar sådan information eller upprepar han ett spelmönster fastän information givits?

Vi har berört en del avancerade inslag och du kanske börjar förstå varför just heads-up är något som ofta tilltalar de allra skickligaste spelarna och anses som en sann värdemätare i inbördes spelstyrka. Vi skulle kunna fördjupa oss mycket mer i ämnet att spela spelaren, men det är dags att övergå till nästa del där bland annat frågan om bankroll ska behandlas.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet