Färg

Färg i poker är namnet på en specifik pokerhand som består av fem kort i samma färg, eller svit. Det finns fyra olika färger i poker: spader, hjärter, klöver och ruter. Förvisso är kortsymbolerna antingen röda eller svarta, men det är inte detta som färg i detta fall avser.

Färg är bättre än stege, men sämre än kåk. Om två spelare har färg vinner den spelaren som har det högsta kortet i sin färg. Om båda har samma valör som högsta kort jämförs det näst högsta och så vidare tills händerna eventuellt kan skiljas åt.

På engelska heter färg (i pokersammanhang) flush.

Vad är ett färgdrag? När du har fyra kort i samma färg och behöver ett femte för att fullborda en färghand heter det att du har ett färgdrag om du har chans att se fler kort på bordet alternativt har möjlighet att köpa kort.

Relaterade begrepp:tvåpar; triss; färgstege; kåk; fyrtal
Läs mer: Handranking i poker

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Pokerpedia

Här spelas poker på nätet