Overklighetskänslor vid pokerbordet

pratbubblaEtt spel som poker kan vissa gånger upplevas som "spöklikt". De slumpmässiga utfallen tycks inte längre rätta sig efter någon slags logik. De verkar till den grad extrema i sitt mönster att saker och ting börjar kännas overkliga.

Det värsta med spel som innehåller slumpmässighet, i vilket fallet poker utgörs av en kortlek med 52 kort, är att extrema serier av utfall ibland överträffar vad man trodde var möjligt. Då kan den som råkar ut för det extrema utfallet till och med uppleva att en referens till den vanliga världen försvinner.

När sådana tankar infinner sig är spelaren i en farlig sits. Vad som sker rent psykologiskt är att denne erfar en förlust av tillit, av en inbillad trygghet. Personen kan i detta läge uppleva att tron på det rimligtvis förutsägbara går om intet. Den drastiska följden riskerar bli att pengar börjar förlora betydelse. Allting är ändå så overkligt – eller på pokerjargong: "sick".

En psykolog hade förmodligen i stället kallat känslan av overklighet ett sympton på stress, vilket kan uppstå genom den ihållande frustration en spelare kan känna när oturen kastar en skugga över tillvaron.

Det gäller att skilja på vad som är normalitet och vad som faktiskt kan inträffa när slumpmomentet sätts igång. En pokerspelare behöver en hög smärttröskel och det är precis detta Phil Laak slår fast: "If you can't take the pain … you can't make it in poker".

Bad beat

Alla spelare pratar om sina bad beats. Ja, de flesta i alla fall och de flesta i poker förlorar som bekant mer än de vinner. Försök därför inte prata om eller tänka på dina bad beats alltför mycket. Kom över dem snabbast möjligt och gå vidare.

Det är alltid bra att få perspektiv på saker och om du själv tycker du åkt på en riktigt hemsk bad beat så kan du jämföra med vad Connor Drinan råkade ut för. Han gick all-in med AA och mötte AA. Det händer ibland och det blir i regel split pot. Så här gick det den här gången:

Connor Drinan1:
ruter essklöver ess
Hand 2:
spader esshjärter ess

Floppen:
ruter 2hjärter kunghjärter 5hjärter 4hjärter 2

Visst, det har hänt förut att AA har förlorat mot AA och även att en spelare eliminerats ur en turnering samtidigt, men det som gjorde detta till ett bad beat utöver det vanliga var att det skedde i turneringen The Big One For One Drop där inköpet är $1 miljon.