Gambler's ruin lurar runt hörnet

diagram gamblers ruinGambler's ruin är ett berömt matematiskt begrepp över vad som händer när en spelare med litet spelkapital möter en spelare eller ett casino med betydligt större kapital. Att spelaren med mindre pengar till sitt förfogande ligger risigt till är väl ingen svårighet att räkna ut, men det finns en del att lära utav denna omständighet.

En sak Gambler's ruin visar oss är att även om spelaren med mindre kapital är skickligare och har ett positivt förväntat värde (expected value - EV) kommer han med tiden förlora om hans sammanlagda spelkapital inte överstiger en viss gräns.

Gambler's ruin och bankroll management

Gambler's ruin är också nära förbundet med bankroll management (ibland under namnet money management). En dålig skött bankroll management slutar allt som oftast i bankrutt – orsaken är just lagen om Gambler's ruin.

Bankroll management grundar sig på att insatsen sänks ifall spelkapitalet reduceras, iakttas inte denna åtgärd riskeras hela det återstående kapitalet. Låt oss infoga ett exempel:

Du har 1 000 kronor och spelar ett spel där du satsar 100 med en förväntad utgång med vinst 7 gånger utav 10. Detta hindrar inte att du kan råka ut för en serie på fem raka förluster. Efter fem förluster i följd är ditt spelkapital halverat till 500 kronor. Låt säga att du nu har valet att övergå till att spela om 50 kronor per insats med samma förväntade utgång som innan. Bör du växla till detta eller fortsätta som innan?

Du bör växla till att spela för 50 kronor. Chansen är då mindre för Gambler's ruin och när ditt spelkapital ökat till 1 000 eller mer kan du återigen spela för insatser á 100 kronor. Tillvägagångssättet är basalt för bankroll management och spelar du poker bör du ha en tanke på detta.