Att spela pocketpar

pocket kingsDet finns inte ett enda sätt att spela pocketpar utan det beror helt på dess valörer. Det finns också utrymme att variera din strategi från fall till fall: vid det ena tillfället gör du en pre flop raise med 8-8 för att nästa gång slowspela i hopp om att vinna en stor pott ifall du träffar en triss.

Vi kan dela in pocketpar i låga, medium och höga pocketpar.

Låga pocketpar

22
33
44
55
66

Ett lågt pocketpar är inte värt mycket efter floppen när du inte träffar ett set (en triss kallas "set" då du träffar med ett par på hand). Det gör dessa starthänder svårspelade – eller enkla beroende på hur man ser det. Du kan förstås göra en höjning innan floppen, men problemet är att vid en re-raise kan du som bäst syna.

Du bör undvika att spela dessa händer från tidig position. Likaledes bör du lägga dig direkt efter floppen inför en höjning när du inte träffar. Om du inte träffar ett set på floppen händer det bara en gång utav tolv att du träffar på turn eller river, du har sällan tillräckliga pott odds för att spela vidare med andra ord.

I limit cash game rekommenderas att du spelar låga pocketpar i än mindre utsträckning, med vissa undantag möjligen beroende på position och spelstilen hos dina motståndare. Skälet är att du oftare kommer bli utdragen på river efter du floppat ett set än vad som är fallet i no limit, detta medan du inte kan förstöra pott oddsen på turn för spelare med draghänder.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att styrkan är relativt låg hos dessa pocketpar – deras värde sjunker drastiskt om vi inte träffar på floppen och även om vi träffar en triss är risken att vi förlorar mot en högre triss.

Medium pocketpar

77
88
99
TT

Även denna kategori av pocketpar är svårspelade samtidigt som de är betydligt starkare. Med 9-9 till exempel kan din hand vara någorlunda stark efter floppen även om du inte träffat.

Det är dock svårt att spela pocketpar hela vägen till showdown på detta sätt och kräver att du läser bordet och dina motståndare väl.

Den bästa metoden att förenkla din strategi med dessa starthänder är att höja pre flop. Denna höjning bör minst vara två gånger big blind. En del spelare tenderar att höja extra mycket just med dessa händer. Problemet med detta är att den vaksamme spelaren kan lista ut ungefär vad du har för hand. I stället för att höja olika mycket beroende på kategorin av starthand bör du försöka höja konsekvent i samma storleksordning – alternativt variera på ett svårläst sätt – vilket bättre döljer din hand.

Höga pocketpar

JJ
QQ
KK
AA

Höga pocketpar är de starkaste starthänderna i Texas hold'em. Normalt sett bör du höja med dessa pre flop för att reducera antalet motståndare i potten. Låt säga att du delas Q-Q, det sista du vill nu är att spela en flervägspott med tre motståndare eller fler. Det är cirka 40% chans att floppen innehåller en kung eller ett ess när du har två damer, vilket gör din hand sårbar.

Du kan dock välja att inte höja före floppen för att missleda dina motståndare. Detta kan vara rätt strategi om få spelare redan gått med i potten och flera av dem spelar löst. Detsamma gäller när du är small blind och big blind är en tight spelare som lägger sina flesta starthänder inför höjningar.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet