Overklighetskänslor vid pokerbordet

pratbubblaEtt spel som poker kan vissa gånger upplevas som "spöklikt". De slumpmässiga utfallen tycks inte längre rätta sig efter någon slags logik. De verkar till den grad extrema i sitt mönster att saker och ting börjar kännas overkliga.

Det värsta med spel som innehåller slumpmässighet, i vilket fallet poker utgörs av en kortlek med 52 kort, är att extrema serier av utfall ibland överträffar vad man trodde var möjligt. Då kan den som råkar ut för det extrema utfallet till och med uppleva att en referens till den vanliga världen försvinner.

När sådana tankar infinner sig är spelaren i en farlig sits. Vad som sker rent psykologiskt är att denne erfar en förlust av tillit, av en inbillad trygghet. Personen kan i detta läge uppleva att tron på det rimligtvis förutsägbara går om intet. Den drastiska följden riskerar bli att pengar börjar förlora betydelse. Allting är ändå så overkligt – eller på pokerjargong: "so sick".

En psykolog hade förmodligen i stället kallat känslan av overklighet ett symptom på stress, vilket kan uppstå genom den ihållande frustration en spelare kan känna när oturen kastar en skugga över tillvaron. Och inom psykologin hade overklighetskänslor kunnat benämnas med termen derealisation.

Det gäller att skilja på vad som är normalitet och vad som faktiskt kan inträffa när slumpmomentet sätts igång. En pokerspelare behöver en hög smärttröskel och det är precis detta pokerprofilen Phil Laak slår fast: "If you can't take the pain … you can't make it in poker".

Risken att du luras av din egen hjärna

Tycker du ofta att de negativa utfallen är fler än de positiva när du spelar poker? Kanske har du gjort en korrekt observation eller kanske har din hjärna lurat dig. Psykologiska studier har visat att vi lättare lägger negativa upplevelser på minnet än positiva. Kanske är detta anledningen till varför dina tankar ofta upptas av frågan "hur är det möjligt att jag ständigt har mer oflyt än flyt". Kanske är det din hjärna som helt enkelt förser dig med fel information, så se upp.

Bad beat

Alla spelare pratar om sina bad beats. Ja, de flesta i alla fall och de flesta i poker förlorar som bekant mer än de vinner. Försök därför inte prata om eller tänka på dina bad beats alltför mycket. Kom över dem snabbast möjligt och gå vidare.

Det är alltid bra att få perspektiv på saker och om du själv tycker du åkt på en riktig hemsk bad beat så kan du jämföra med vad Connor Drinan råkade ut för. Han gick all-in med AA och mötte AA. Det händer ibland och det blir i regel split pot. Så här gick det för honom:

Connor Drinan:
ruter essklöver ess
Motståndaren:
spader esshjärter ess

Floppen:
ruter 2hjärter kunghjärter 5hjärter 4hjärter 2

Visst, det har hänt förut att AA har förlorat mot AA och även att en spelare eliminerats ur en turnering samtidigt, men det som gjorde detta till en bad beat utöver det vanliga var att det skedde i turneringen The Big One For One Drop ... inköpet var $1 miljon.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet