Praktiska råd inför psykologiska effekter

Det är enkelt att problematisera kring psykologins effekter i poker. En serie artiklar i detta ämne vore dock ofullständig utan en samling praktiska råd som kan hjälpa oss inför vissa av de dilemman som psykologin i poker medför.

1. Spela aldrig med akut vinstbehov

I poker är det nödvändigt att inte spela inför ett aktuellt vinstbehov utan att förbli involverad i spelandet på långvarig basis.

2. Välj rätt spelformat

Olika pokervarianter och format är olika sett till "tilt-tendensen". Turneringar, vare sig det är enbords- eller flerbordsturneringar, har mindre förmåga att utlösa tilt. Detta är för att vi spelar om placeringar i viss utsträckning och inte bara om pengar. Ett annat skäl är att en turnering ofta tar lång tid och därmed undanhålls vi från den extra intensitet som kan förekomma i cash game.

3. Undvik felaktig rationalisering

Rationalisering kallas det inom psykologin: att med hjälp av ett till synes rationellt resonemang övertyga sig själv om att ens beteende har goda grunder. I poker kan det illustreras av tankegången: ”förvisso höjer jag insatserna och riskerar mycket av mina pengar, men det är ingen större fara eftersom jag borde vinna”.
Detta behöver inte vara fel så länge detta har täckning i positivt EV och korrekt bankroll management, men det finns också fallgropar i rationalisering om man hamnar i en slutsats som bygger på grundlösa antaganden.

4. Granska dina "olyckor"

Direkt inpå en spelsession är det lätt att tycka oturen varit totalt förhärskande. Ibland är exakt det här fallet, men för att säkerhetsställa oturshalten finns möjligheten att göra en "postanalys" av ditt spel.

Men postanalys menas här att du går igenom din handhistorik. Några gånger kommer det då bekräftas att din förlust berodde på otur medan du andra gånger förmodligen upptäcker mera naturliga samband mellan sannolikhet och eventuellt egna misstag. Detta är viktigt då mönster av utfall som tolkas från positiva till negativa ibland kan vara kamouflerade av en förvald förutfattad mening.

5. Spela med rätt slags motivation

Det händer att somliga spelare ibland loggar in på sin pokersajt för att spela mer ledda av vinstbegär än spelbegär. Om du spelar för pengarnas skull och egentligen inte är särskilt motiverad av själva pokerspelet kommer du inte prestera på topp.

6. Undvik spela när du är trött eller när du är på dåligt humör

Trötthet och dåligt humör kan lättare leda till frustration ifall du ges dåliga kort. Att tillämpa ett sunt tänkande kring psykologins effekter i poker innefattar att du anteciperar dåliga scenarier.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet