Hur du spelar mot en bättre spelare

kort och marker på grön dukOavsett om du är nybörjare eller har spelat under en tid kommer du förr eller senare möta spelare som är bättre än du själv. Kortsiktigt kan du alltid vinna mot dessa, men för att du inte ska förlora för mycket långsiktigt mot bättre spelare kommer här några tips.

Huvudregeln: försök inte outsmarta den bättre spelaren

När du möter någon med mer kunskap om spelet ska du inte försöka dig på något ovanligt avancerat spel som du inte brukar för att uppväga att spelaren du möter är extra bra. En bra spelare har inget emot detta.

Låt potterna bli små

Ett bättre tips är att hålla nere potterna. När du vet med dig att den du möter i en pott har mer erfarenhet än du ska du generellt undvika stora potter. Om en bättre spelare kan exploatera dig ska du se till att han får så lite som möjligt ut av det.

Var extra selektiv

Det sista du vill göra är att spela mot bättre spelare med marginella händer, det vill säga sådana som det är tveksamt om dem är vinstgivande i längden. Exempel är starthänder som A4, K6 och Q8 samt mediokra par och låga tvåpar.

Vissa händer är mer svårspelade än andra och särskilt när du möter någon med mer kunskap än du själv är det en dum situation att hamna i.

Öka slumpfaktorn

Det sista en skicklig spelare vill är att slumpen ska få avgöra. Om du till exempel är på ett bord i slutfasen av en turnering där blindsen är höga kan du ofta höja stort eller gå all-in mot denna spelare. Han kommer ofta lägga sin hand och vänta på ett bättre läge. Eftersom du på förhand är underdog har du dessutom inget att förlora genom att chansa lite.

Det kanske låter motsägelsefullt mot tipset ovan som löd ”Låt potterna bli små”. Det som åsyftades innan var när du spelar under mer normala omständigheter och där din motståndare har tid att vänta in rätt lägen. När blindsen är höga däremot kan du acceptera stora potter mot bättre spelare eftersom omständigheterna framtvingar ett deltagande i fler potter under mer slumpartade förhållanden.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet