Vad du behöver känna till om table selection

Table selection anses genomgående som en viktig del i poker. God table selection kommer med hög sannolikhet förbättra dina resultat i längden.

Vad är table selection?

Table selection kan på svenska översättas till bordsval. Det är just vad det handlar om: att välja rätt bord. Och då pratar vi inte bordsplacering på ett bröllop utan ett bord i poker där diverse faktorer vägs in för att bäst matcha dina preferenser.

Förutom att du så klart vill möta så enkelt motstånd som möjligt, finns det inte några fullständigt generella preferenser när det kommer till val av bord utan det är till ganska stor del vad som passar din spelstil. Som vi strax kommer se finns det också förutsättningar att hitta som i regel kan vara till din favör.

Att avläsa bordsstatistik i lobbyn

Inloggad på en pokersajt kan du oftast se data från bord med pågående spel. Det presenteras bland annat i form av medelpott och spelare per flopp. En viktig del i table selection är att tyda denna statistik.

screenshot pokerlobby

Om du till exempel avläser spelare per flopp för 6-max bord och ser siffror över 50% kan du räkna med löst spel om du väljer detta bord. Om denna siffra i stället är omkring 25% är det tight spel som kommer att gälla. Är det däremot är bord för nio spelare får du tänka om kring dessa procent och då kan 30% betraktas som löst och 10% som tight.

Detta är också relativt beroende på vilken insatsnivå och struktur du spelar. På mikronivån $0,01/$0,02 är 30% på ett No Limit 6-max bord att betrakta som förhållandevis tight medan 30% på nivån $5/$10 där samma gäller i övrigt får anses som mycket löst.

En översikt över vanlig tillgänglig statistik i pokerlobbyn

Dessa är de typiska uppgifter du hittar i pokerrummets lobby. Några eller samtliga av dessa bör du basera val av bord utifrån.

Medelpott upplyser om vad den genomsnittliga potten blivit på bordet. Hög medelpott behöver inte betyda att spelet är löst och aggressivt utan kan också betyda att det är tight och aggressivt. En låg medelpott kan både betyda att spelet är tight och aggressivt med många potter som avgörs pre flop eller att det är löst och passivt.

Spelare per flopp upplyser i procent hur många spelare som deltar i varje pott genomsnittligen. En hög siffra signalerar vanligtvis löst spel. Spelar in här gör också om det är short-handed eller long-handed, normalt är det högre procent för short-handed.

Händer per timme upplyser om hur många händer som avverkas per timme beräknat på den uppmätta spelhastigheten. Detta är således en indikation gällande tempot på spelet och kan påverka timlön

Stackstorlek detta presenteras inte i en kolumn utan du får avläsa det manuellt, vilket ofta går att göra efter du markerat bordet i listan. Spelare med välidgt små stackar i relation till det normala inköpet kan ofta signalera nybörjare alternativt spelare som förlorat (och mot bättre vetande låter bli att köpa mer marker).

Observera att bordsstatistiken i lobbyn inte nödvändigvis ger en absolut sann beskrivning av spelets karaktär på ett bord utan bör betraktas som en fingervisning. Statistiken är baserat på de x (antalet varierar hos olika pokerrum) senaste händerna och inget hindrar att detta snabbt förändras.

Vilket bord är bäst att välja?

Det absoluta idealbordet kan variera beroende på spelares preferenser, fast det finns vissa saker som kan fastställas.

  • Hög andel som ser floppen och liten medelpott innebär ofta löst och passivt spel, vilket ofta förenklar att vinna för dig. Om dessutom flera av spelarna har små stackar kan du ha fått syn på drömbordet.
  • Hög andel som ser floppen och stor medelpott indikerar oftast löst aggressivt spel. Detta är möjligen inte vad som passar dig sett till spelstilarna du möter, men det är en kombination som är idealisk ur rake-synpunkt.

Att addera till vad som nämnts är att det kan vara till stor hjälp av använda färgkoder (en tillgänglig funktion i de flesta pokerklienter) som du sedan kan se direkt i lobbyn och tala om för dig vad för spel du har att förvänta.

Sedan denna artikel skrevs har table selection upphört att vara tillämpbart på många pokerrum då förändringar av pokerlobbyn genomförts, se mer i detta inlägg.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet