Continuation bet i poker

Continuation bet (förkortas ofta C-bet) är ett grundläggande inslag i vinnande pokerspel. Det handlar om att efter en höjning pre flop fortsätta satsa efter floppen och detta även om din hand inte har förbättrats.

Vad man uppnår med en Continuation bet är först och främst att man vinner många potter på grund av att motståndaren lägger sig. Poker behöver inte göras svårare än det är. Anledningen till varför C-bet är så pass effektivt vilar på faktumet att de flesta spelare för det mesta inte har en stark hand efter floppen och är därför benägna att lägga sig då någon satsar. Av samma anledning bör du sällan C-betta mot många spelare.

Hur ofta och hur stort ska du C-betta?

De flesta brukar rekommendera att du C-bettar ungefär någonstans runt 50-80% av tillfällena. Observera att du gör detta när du är i position (dvs. du agerar efter motståndaren). Varför du inte ska C-betta mindre än 50% är helt enkelt eftersom detta är en taktik som fungerar mot de flesta spelare. Att C-betta mer än 80% gör dig förutsägbar och du kommer få mer höjningar mot dig.

När det gäller storleken på din Continuation bet brukar 50-100% av potten rekommenderas. Det är här matematik kommer in i bilden. Låt säga att du satsar 100% av potten i varje Continuation bet. Detta innebär att du behöver vinna 50% av potterna. Om du i stället väljer att C-betta 75% av potten behöver du följaktligen inte lyckas lika ofta eftersom din investering är mindre.

När det gäller vilka tillfällen som lämpar sig för en C-bet är då din motståndare mindre sannolikt träffat floppen. Typiska sådana är icke koordinerade floppar (t.ex. 2 6 9) och floppar med par (t.ex. 277).

Problemet med att inte C-betta

Om du höjer före floppen och är i position finns det inget som din motståndare för det mesta önskar hellre än att du låter bli att följa upp med en satsning direkt efter floppen. Som nämndes innan kommer den du spelar mot oftast inte ha träffat floppen. Om han synade din satsning före floppen gick han förmodligen med för att få se fler kort och hoppas på att förbättra sin hand. Om han inte förbättrar handen och du låter bli att satsa medför det att han dels får se ytterligare kort gratis, dels att han anar att du inte träffat något. Att han börjar ana att du inte har träffat något är illa om du möter en kompetent spelare eftersom han troligtvis kommer satsa direkt på turn och då är det du som för det mesta får ge upp handen.

Om du inte gillar tanken på att beta ut efter floppen utan en hand bör du förmodligen heller inte höja upp potten pre flop. Att höja pre flop och sedan passivt invänta bra händer post flop är inte en vinnande strategi.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet