Spelvarianter & regler

Här hittar du en genomgång av reglerna i poker för Texas hold'em och andra spelvarianter. Om du inte känner till hur de olika händerna rankas i poker finns också en sammanställd lista från bästa till sämsta hand.

Annons
Unibet kampanj

Spelformat

Cash game
Sit & go
Turnering

Övrigt som är bra att känna till

Limits och buy-in
Misdeals, delad pott & sidopott


Genomgång av regler i poker

Här följer en genomgång av reglerna i Texas hold'em som sedan en tid är den populäraste pokervarianten.

Förberedelser inför ett pokerparti

För att spela Texas hold'em krävs en vanlig kortlek med 52 kort, en uppsättning marker och dessutom är det praktiskt att använda en knapp eller dylikt att markera vem som agerar dealer.

I riktiga spelrum eller pokerrum på nätet finns en dealer (mänsklig eller programmerad) som sköter utdelandet av korten, men i övrigt inte deltar i spelet. Spelar du tillsammans med vänner byts man om att dela, för varje ny spelomgång flyttas då dealerknappen medsols.

När det gäller antalet marker per spelare finns inga givna bestämmelser utan beslutas av spelarrangören (läs mer om detta nedan).

Blinds

Blinds (eller mörkar på svenska) är ett slags ante som läggs till potten inför varje ny hand. Blindsen består av small respektive big blind där den senare är dubbelt så stor. Två spelare ska inför varje spelomgång placera ut blinds, dessa är spelaren i första position efter dealern (small blind) samt spelaren i andra position efter dealern (stora blind).

Blindsens storlek beror på hur mycket marker varje spelare startar med. Exempelvis kan blindsen vara 10/20 om varje spelare fått 1500 marker. Om pokerpartiet spelas med utslagning (turnering) ska blindsen höjas inom jämna tidsintervaller.

En blindsstruktur för ett turneringsparti i poker kan se ut så här:

Start:   10/20 marker
30 min: 20/40 marker
60 min: 40/80 marker
90 min: 60/80 marker osv.

Egna och gemensamma kort

Texas hold'em spelas med både egna och gemensamma kort (community cards). Varje spelare får två egna kort (hålkorten) som inte får visas för de andra och därutöver placeras totalt fem kort (vilket förklaras nedan) på bordet. Varje spelare har alltså sammanlagt sju kort att kombinera till en femkorts-hand.

En spelare kan välja att använda båda sina egna kort ihop med tre av de gemensamma korten eller bara ett eget ihop med fyra av de gemensamma. Det kan även inträffa att den starkaste handen består av korten på bordet allena, denna situation leder till delad pott mellan kvarvarande spelare i handen (se nedan för exempel med hur kort kombineras och vilka händer som vinner).

Första satsningsrundan

När blindsen är utplacerade delas varje spelare två kort, ett i taget i medsols riktning, med baksidan uppåt. Korrekta regler anger att det översta kortet i leken kastas (bränns) när delning av kort påbörjas vid varje ny runda.

När samtliga spelare fått två kort börjar spelaren som sitter i positionen efter big blind att agera. Han har nu tre val:

1. Lägga sig (fold), han kastar sina kort utan att visa dem för någon annan spelare.
2. Syna (call), han betalar en insats som är av samma storlek som big blind.
3. Höja (raise), om big blind är 100 marker är den minsta tillåtna höjningen totalt 200 (dvs. först 100 som syn och sedan 100 till som höjning).

Sedan fortsätter turen medsols och varje spelare agerar efter samma principer som just nämndes. Det finns dock ytterligare två val som kan bli aktuella:

4. Re-raise (det är vedertaget att använda den engelska termen), om en spelare har höjt – i samma satsningsrunda – är det alltid tillåtet att göra en ny höjning, insatsens storlek får i detta läge inte understiga den senast gjorda höjningen.
5. Checka (pass används också), om ingen spelare har höjt insatsen när turen kommer till sista spelaren finns alternativet att checka - eftersom han redan lagt big blind behöver han av rimliga skäl inte betala för någon ytterligare insats.

Andra satsningsrundan

Andra rundan inleds med att dealern bränner ett kort och placerar de tre nästa med framsidan uppåt mitt på bordet. Dessa tre kort utgör floppen och är gemensamma kort, vilket innebär att varje spelare får kombinera sina egna kort med dessa.

Därefter inleds en ny satsningsrunda. Den här gången är dock ordningen ändrad: spelaren med small blind är nu först att agera och turen går sedan går medsols. I övrigt avlöper rundan som den första med samma valmöjligheter som redan redogjorts för.

Tredje och fjärde satsningsrundan

Det ska sedan genomföras två ytterligare spelrundor, vilka går under namnen turn respektive river. Först ska ett fjärde kort (turn-kortet) delas ut på bordet varpå en ny satsningsrunda följer. Sedan ska ett femte och sista kort (river-kortet) delas ut på bordet.

Satsningarna efter fjärde och femte kortet är sett till den tekniska proceduren identiska med den andra satsningsrundan.

Spelarna visar sina händer

När den sista satsningsrundan är avklarad ska de spelare som fortfarande medverkar i handen visa sina kort. (Det kan ofta hända att alla spelare utan en lagt sig i en tidigare runda, i så fall vinner den kvarvarande spelare som sedan själv bestämmer om han vill visa sina kort.) Den bästa handen (se handranking nedan) tar hem hela potten, visar det sig vara två, eller fler, spelare som har händer med lika värde delas potten mellan dessa.

Om du fortfarande är osäker på vad som gäller ifråga om hur händer kombineras och vilka som vinner följer här några exempel:

Exempel 1:
Spelare 1: A A
Spelare 2: 4 5
Bordet: A 3 2 T 7

Spelare 2 vinner med stege (A-5) över spelare 1 som har triss.

Exempel 2:
Spelare 1: A 9
Spelare 2: 3 5
Bordet: A 3 2 T 7

Spelare 1 vinner med par i ess över spelare 2 med par i treor.

Exempel 3:
Spelare 1: Q 9
Spelare 2: K K
Bordet: Q 6 9 7 7

Spelare 2 vinner med tvåpar (kungar och sjuor) över spelare 1 med lägre tvåpar (damer och nior).

Handranking

Om du inte redan vet hur händerna rankas inbördes följer här en lista:

1. Royal straight flush Tio, knekt, dam, kung och ess i samma färg
2. Färgstege Fem kort i följd och i samma färg
3. Fyrtal Fyra kort av samma valör
4. Kåk Tre kort av en valör och två kort av en annan
5. Färg Alla fem kort i samma färg
6. Stege Fem kort i följd
7. Triss Tre kort av samma valör
8. Tvåpar Två stycken par av olika valör
9. Par Två kort av samma valör
10. Högt kort Inget av ovanstående

Fullständig handranking med bilder

Specialfall

Förutom de vanliga reglerna kan det uppkomma en del specialfall i poker, vilka vi ska titta på här.

Misdeals

Ibland sker någon incident som leder till att handen måste delas om. Exempel på misdeals är om ett korts vänds upp vid utdelning till spelare eller att korten har delats i fel ordning. Däremot avbryts inte spelet ifall ett kort råkar vändas upp efter handen väl påbörjats.

Delad pott

När två spelare har händer med lika värde ska potten delas (split pot) mellan dessa. Vid den eventualitet markerna inte kan fördelas jämt går den extra markern till spelaren som sitter närmast efter dealern.

Sidopott

När tre eller fler spelare delats in i en pott och då en eller flera spelares marker tar slut uppstår en sidopott bland de andra spelarna. Alla fortsatta satsningar i handen hamnar i denna sidopott – ibland kan flera sidopotter uppstå.

Detta var en genomgång av regler för Texas hold'em poker. Läs även termer och begrepp för specifika termer och dylikt.