HoldemX och Hands of Victory – två nya sätt att spela poker

HoldemX är ett nytt pokerspel skapat av Mediarex (företaget bakom Global Poker Index). HoldemX spelas med en xDeck bestående av femton kort varifrån varje spelare väljer sex egna kort och tre kort som blockeras för motspelaren. Det finns också en tidsbank på tre minuter som en spelar måste disponera under hela partiet – som du kanske förstår är HoldemX ett spel som inte varar så länge. Spelet skiljer sig väldigt mycket från traditionell poker och det finns en bakomliggande strävan med HoldemX att kombinera poker med eSport.

Samma sak gäller Hands of Victory som just lanserats som beta-version och bakom står ett svenskt team.

Särskilt mycket är ännu inte känt om Hands of Victory, men en grundidé är att det ska införa mer fokus på skicklighetsmomenten genom att radera ut en del av gamblingmomenten. Att spela bra kan ge dig extra poäng och i slutändan mer poäng än spelaren som de facto vann turneringen om denne fick hjälp av slumpen.

Vare sig HoldemX eller Hands of Victory kommer knappast dyka upp som spelalternativ på de etablerade spelbolagen. Det är knappast heller förhoppningen hos dess spelutvecklare utan här handlar det i stället om att erbjuda ett alternativ som skiljer sig radikalt från vanlig poker. Spelinslagen bör i stället tilltala spelare som aldrig eller i liten skala sysslat med poker innan.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: 14 maj 2016


Här spelas poker på nätet