Sannolikt eller ej?

pokerkortMatematikens lagar är logiska, men ibland oöverblickbara. Det finns gränser för vad som är sannolikt att inträffa, vilket styrs av den tidsrymd som gäller. I ett oändligt perspektiv är nästan vad som helst möjligt, men lägg in tid som en faktor och förutsättningarna blir radikalt annorlunda.

Är det teoretiskt möjligt att delas royal straight flush två gånger i rad i mörkpoker förutsatt att normal blandning sker? Ja, teoretiskt sett händer det förr eller senare. Det är som man säger bara en tidsfråga. Men i det här fallet pratar vi tid på allvar. Det finns utfall som är predestinerade att inträffa, men ändå enligt sina diminutiva odds är utspridda med tidsavstånd som är svåra att tänka sig.

I Texas hold'em är sju kort inblandade, vilka ska kombineras till en femkortshand. Därmed är oddsen större för royal straight flush och andra spektakulära händer. Att man floppar royal straight flush i Texas hold'em sker 1 utav 2 598 960. I Omaha är det något mindre ovanligt eftersom du har två kort till i din hand som kan räknas bort från kortleken.

Just faktumet att något är osannolikt leder också till att man grämer sig extra mycket när saker som "inte borde få hända" ändå inträffar.

Du spelar Texas hold'em och dina hålkort är två ess. Du jublar inombords då motståndaren går all-in direkt, hur ledsamt är inte upptäckten att denne delats de andra två essen. Chansen för detta är 1 på 270 724. Eftersom du själv till att börja med bara delas A-A en gång av 121 händer kanske du trots allt slipper upplevelsen – det är brist på tid helt enkelt.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet