Pokerprogram (AI) kontra mänskliga spelare i poker – en ojämn kamp?

pokerprogram robotVem vinner i poker då människa ställs emot maskin? Frågan tycks ännu inte helt besvarad, men trenden pekar med all tänkbar tydlighet på att i framtiden kommer vi människor, inklusive de bästa proffsen, inte ha något att sätta upp mot datorprogram. I takt med att artificiell intelligens utvecklas och klarar mera komplexa uppgifter är poker ett område som är på väg att erövras. Frågan är vad detta kommer betyda för spelets framtid, inte minst vad gäller nätpoker.

Hur bra är ett pokerprogram?

I schack passerade datorprogrammen de bästa mänskliga spelarna under 00-talet, i poker dröjde detta betydligt längre. Poker är de facto ett mer komplext spel än schack. Därmed inte sagt att poker har en högre svårighetsgrad eller är mer avancerat, men det täcker ett bredare fält av mångfald, vilket skapar problem för ett datorprogram.

När denna artikel ursprungligen skrevs var de bästa mänskliga pokerspelarna fortfarande bättre än pokerprogrammet, men detta är kanske inte längre fallet. Kanske inträffade den definitiva vändpunkten då programmet Libratus besegrade pokerproffs i överlägsen stil i början av 2017. Några månader senare kunde vad de flesta redan konstaterat – att datorer med hjälp av artificiell intelligens gått förbi mänskliga experter på området – bekräftas på nytt då programmet Lengpudashi än mer överlägset vann mot en grupp mänskliga spelare. Den mest meriterade av de mänskliga spelarna denna gång var Yue Du, som vunnit en WSOP-bracelet.

Vad som kan invändas är att de allra bästa specialisterna ännu inte har förlorat mot något av dessa datorprogram. Under 2013 ställdes en av de bästa, Dan Cates, mot programmet PokerSnowie. Dan Cates vann, fast med ganska knapp marginal och dessutom handlade det bara om 1500 händer, vilket inte kan ge ett definitivt svar på vem som är bäst. Sedan dess har inga av de största hjärnorna inom heads-up deltagit i några uppmärksammade tvekamper mot binära tal. Det skulle vara intressant att se Viktor Blom eller Patrik Antonius till exempel i en sådan match.

Det ska också nämnas att beroende på vilken form av poker det gäller kan pokerprogram prestera olika bra. Som bäst presterar pokerprogram mot en enda spelare och då spelstrukturen är fixed limit. Mot flera spelare i No Limit-struktur får programmen betydligt svårare. Det har också konstaterats att ett program eller en så kallad bot klarar sig bättre i Texas hold'em än Omaha.

De framtida konsekvenserna av AI i poker

Utvecklandet av Lengpudashi som nämndes ovan krävde mänsklig spetskompetens och knappt $200 000. Det finns dock exempel på att program kan utvecklas billigare och utan samma expertkompetens som kan räcka långt. Mest uppmärksammat i Sverige är pokerroboten "Maggie" som skapades av fem personer och ledde till att dem kunde vinna relativt stora pengar på Svenska Spel Poker. Det hela kunde efter ett tag upptäckas, varpå åtal väcktes mot de inblandade som till slut friades men fick återbetala de vinster de vunnit med hjälp av "Maggie".

Detta är inte det enda fallet, men som tur är kan program som dessa inte operera fritt utan risk att upptäckas. Pokerrummen lägger märke till avvikelser i spelmönster och precis som i fallet med "Maggie" på Svenska Spel kan detta leda till upptäckt. Frågan är dock hur kampen mellan pokerrummens möjligheter att upptäcka sådana program och programmens utveckling mot att bli mer "spårlösa" kommer se ut i framtiden.

Även om program som Libratus eller Lengpudashi är gjorda i vetenskapligt syfte och inte kommer användas på riktiga pokerrum kommer det säkerligen finnas andra som skapar program som dessa i annat än vetenskapliga syften. Med tanke på hur mycket pengar ett program som är bättre än människor kan generera så finns det uppenbara risker för att fenomenet kommer bli utbrett.

Utbudet av kommersiella pokerprogram

Det finns idag en uppsjö av kommersiella pokerprogram som är konstruerade till att förbättra en spelares resultat genom att förse denne med aktuella odds samt spelanvisningar. Att ta hjälp av ett program kan uppfattas av vissa som fusk, men de här programmen tillåts hos de flesta pokerrum på nätet.

Sedan denna artikel gjordes har pokerrummen generellt blivit mer restriktiva mot pokerprogram och det program, Holdem Genius, som omnämns nedan är ibland inte tillåtet.

Fallstudie

Det som följer nedan är en text som skrevs för över fem år sedan och får numera anses som inaktuell med tanke på utvecklingen på området. Texten kan dock fortfarande belysa hur datorprogram används praktiskt i samband med att poker spelas på datorn.

För att själv utröna hur bra ett pokerprogram står sig emot mänskliga spelare skaffade jag mig ett av marknadens mest avancerade program, Holdem Genius, och loggade in på ett pokerrum. Jag valde en mycket låg limit, $0.10-$0.20 och spelformen var limit Texas hold'em.

Eftersom jag först och främst gjorde ett experiment var min avsikt att låta programmets råd i varje situation bestämma för mig – programmet har en funktion där ett rekommenderat agerande ges i varje spelsituation. När programmet föreslog "fold" lade jag mig alltså och när det föreslog "raise" höjde jag och så vidare. Detta följdes konsekvent även när jag själv eventuellt hade föredragit andra beslut.

Efter 10-20 timmars spel på både shorthanded och fulla bord kunde jag konstatera att programmet gick i det närmaste plus minus noll, om något minus, mot de mänskliga motspelarna.

Jag hade vissa föraningar att programmet skulle klara att gå med en liten vinst. Denna prognos baserade jag på:

  1. Programmets suveräna förmåga att räkna på odds.
  2. Programmets immunhet mot tilt.
  3. Programmets immunhet mot trötthet.

Dessa tre punkter är inte lika med att vara en storspelare, men äger ett visst värde som borde kunna räcka en bit på lägre limits.

Vad som dock stod i vägen för ett mer positivt resultat var pokerprogrammets oförmåga att i tillräcklig hög grad interagera med motspelarnas aktioner.

Programmet utgår nämligen från ett statiskt förväntat värde i varje situation. Om jag till exempel träffar en triss i en hand med två motspelare och det ligger stegdrag samt möjligheter till kåk på bordet vid turn är det trots allt mest troligt att trissen är bästa handen.

Så långt inga problem. Men vad händer om motspelarna i denna situation höjer samt kontrahöjer min satsning. Då måste en ny situationsbedömning göras där motspelarnas agerande inbegrips.

Det är just här pokerprogrammets brister uppenbarar sig. Programvaran reagerar tämligen likgiltigt på motståndarnas aggressivitet och fast förankrat i statistik och pott odds föreslår programmet "raise/re-raise" då mina instinkter skriker fold!

Slutsatsen blir att pokerprogrammet är ett utmärkt hjälpmedel när det kommer till att värdera handstyrkan i sig och räkna på odds. Men det är situationer av ovan nämnda slag som hindrar att det sammanlagda resultatet blir positivt.

Denna artikel är inte tänkt som någon kritik mot det nämnda pokerprogrammet eller mot pokerprogram överlag. Den förtäljer bara resultatet av ett experiment jag gjorde för att utvisa vad ett pokerprogram kan prestera på egen hand. Det optimala sättet att använda program när man spelar nätpoker är att utnyttja deras funktioner i viss utsträckning och sedan kombinera detta med sitt eget kunnande.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet