Vad som gör poker till ett skicklighetsspel

pokerkortPoker är ett spel där skicklighet och slump om vartannat påverkar utgången. De är inte alltid i samråd: ibland kan ett skickligt agerande från en spelare inte vara nog när slumpen vänder utgången till dennes nackdel. Omvänt kan en spelare som agerar helt planlöst ändå med slumpens inslag erfara en gynnsam utgång.

Av det nämnda kan det tyckas att slumpen är den avgörande faktorn. Den är ofta det i det korta tidsperspektivet, men det är i det långa tidsperspektivet som skicklighetsnivån ändå tenderar bli den stora resultatmässiga skillnaden.

Det är framför allt två saker som gör att poker är ett skicklighetsspel. Det är dessa två områden som gör att en spelare kontinuerligt kan gynnas av sättet denne spelar och uppvisa ett bättre resultat än andra. Sedan kan även en ytterligare faktor adderas som indirekt påverkar en spelares resultat. Vi kan räkna upp dessa saker som följande:

  1. Bluffmomentet
  2. Förmågan att vinna mer än andra med bästa handen och att förlora mindre än andra utan den bästa handen
  3. Självkontroll.

Att bluffa kräver skicklighet

Att bluffa i poker är det mest direkta sättet en spelare kan agera på egen hand utan att låta sig helt styras av korten. Oavsett skicklighetsgraden kan ingen bluffa sig till potten i alla händer, men det räcker att lyckas ibland för att skiljas från andra spelare. Genom att bluffa kan man se till att få mer än sin beskärda del. Det vill säga att man vinner mer än man borde om man bara såg till korten.

Effekten av att vinna de gånger man tilldelats bästa handen och sedan ytterligare gånger är kort och gott att man vinner mer pengar än man förlorar.

Alla kan bluffa i praktiken. Men alla gör det inte med samma finess och alla förstår inte lika väl att bedöma lägen för att bluffa. Skickligare spelare däremot äger en uppövad förmåga och det är en stor anledning till att de vinner pengar på sitt spel.

Att maximera vinsten och minimera förlusten

Lika viktigt som att bluffa sig till potter utan att haft turen och delats bäst hand är att kunna få ut det mesta möjliga av sina bra händer.

Det är ingen konst att vinna potten med den bästa handen. Konsten är att få de andra spelarna att vara med och bygga upp den pott som i slutändan vinns.

Det är förvisso en hel del slump som påverkar hur stora potter en skicklig spelare vinner. Om de andra deltagande spelarna har värdelösa händer krävs att någon får för sig att försöka bluffa för att det ska bli en pott att tala om. Så oftast behöver även en skicklig spelare lite hjälp av slumpen genom att en eller flera av motspelarna också delas bra kort, men något sämre.

Likadant gäller att ha kunskap om odds och ha instinkter som gör att man såras det minsta möjliga då striden är omöjlig att vinna. När poker figurerar i filmsammanhang brukar hjälten alltid vinna. I verkligheten sysslar de bästa spelarna den mesta tiden med att avstå från att engagera sig.

Självkontroll

Vi kommer direkt in på psykologi genom att ha kvar föregående stycke i tankarna. Självkontroll visar sig på många sätt i poker, men inte minst i form av tålamod i väntan på en bra hand.

Det är utan tvekan tålamodsprövande då längre perioder utan bra kort infinner sig. Många kan inte behärska sig utan spelar några mindre bra händer för att slippa ha tråkigt.

Även om självkontroll kanske bättre kan beskrivas som mental styrka än ett skicklighetsmoment är det ändå en faktor som delar upp olika spelare utifrån hur de själva agerar och inte hur slumpen hjälper eller stjälper dem.

Även på det psykologiska planet går det att hitta många detaljer som gör poker till ett skicklighetsspel. Detta är ännu ett skikt av urskillning mellan spelare och där slumpen inte dikterar allena. Slumpen kan förvisso se till att provocera olika spelare olika mycket i sin snedfördelning av tur och otur, men det är upp till spelaren att med mental styrka klara stå pall mot en negativ snedfördelning.

Blandade bedömningar om poker som skicklighetsspel

De flesta med insikt i hur detta kortspel fungerar är överens att det rör sig om en blandning av skicklighet och tur – den enda egentliga trätan gäller fördelningen av dessa två faktorer.

När poker dykt upp i statsangelägenheter har denna konsensus dock inte alltid gällt. I Holland var frågan inte självklar utan prövades i rätten, dock med erkännandet av skicklighetsmoment. I Indien däremot tycks bilden av poker vara en helt annan; en domstol avgjorde där att poker enbart är tur.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet