Poker citat

citationsteckenHär samlas några av de bästa citaten om poker och gambling. De är indelade i olika ämneskategorier och dessutom finns varje citat översatt till svenska och ibland finns också en kommentar till citatet.

Om sannolikhet:

The theory of probability is merely a scientific asset that provides a window from which the future can be glimpsed. (Andy Bellin ur Poker Nation)
Fritt översatt på svenska: "Teorin om sannolikhet är blott en vetenskaplig tillgång som ger oss ett fönster genom vilket vi kan få en glimt av framtiden".
Kommentar: Denna metaforiska formulering fångar väl essensen av förutsägelser som rör sannolikheten. Fastän vi kan beräkna ett troligt genomsnittligt värde kan vi aldrig veta hela sanningen om vilka utfall som kommer.

Om pokermarker och spelande:

The guy who invented poker was bright, but the guy who invented the chip was a genius. (Julius Weintraub)
Översättning: "Han som upptäckte poker var smart, men han som upptäckte spelmarkern var ett geni."
Kommentar: Varför är det genialiskt att upptäcka marker och mer så än upptäckten av poker? Citatet syftar givetvis till att omvandlingen av sedlar till färgglada marker av plast gör spelarna mindre medvetna om pengarnas värde och är en bidragande faktor till varför casinon tjänar så ofantligt mycket pengar.

Om långsiktighet:

The winner is not the player who wins the most pots. The winner is the player who wins the most money. (Anthony Holden ur Big Deal)
Översättning: "Vinnaren är inte den spelare som vinner flest potter. Vinnaren är den spelare som vinner mest pengar."
Kommentar: Kan tyckas som en väldigt simpel slutsats, men det understryker ändå något essentiellt i poker.

Om tells:

Don't watch the cards while they are being dealt; watch the faces of the players watching the cards being dealt. (Andy Bellin ur Poker Nation)
Översättning: "Titta inte på korten medan de delas ut; titta i stället på ansiktena hos spelarna som tittar på korten medan de delas ut".
Kommentar: Eftersom poker inte bara handlar om korten utan också om ansiktsuttryck och kroppsrörelser finns det lägen då du kan vänta med att få konstaterat vilka kort som delats för att i stället försöka få information om vad dina motspelare tyckte om dem.

Om spel och religion:

One thing is for certain: if you engage in games of chance long enough, the experience is bound to affect the way you see God. (Andy Bellin ur Poker Nation)
Översättning: "En sak är säker: om du involverar dig i spel där turen spelar in tillräckligt länge kommer dina erfarenheter oundvikligen påverka hur du ser på Gud".
Kommentar: De ibland verklighetsfrämmande händelser som slumpen låter oss vara med om då vi spelar poker kan till och med vara till den grad förbluffande att vi (inklusive de icke troende) börjar fråga oss om Gud är med eller mot oss.

Det ska nämnas att om vissa av dessa böcker citaten är hämtade ur redan finns översatta på svenska är det inte dessa översättares texter som används här utan fria översättningar.

Om spel och åldrande:

The great thing about poker is the fact that it doesn't matter how old you are or how feeble your body is, as long as you still have your mind you can play. (T.J. Cloutier ur intervju i CardPlayer)
Översättning: "Det bästa med poker är faktumet att det inte spelar någon roll vad din ålder är eller hur matt din kropp är, så länge du har hjärnan i gott skick kan du spela".
Kommentar: Citatet talar väl för sig själv. Även om många anser att det är viktigt att vara i fysisk form för att till exempel orka med en lång turnering kan erfarenheten var minst lika viktig.

Om essensen av poker:

The essence of poker is betting that your hand outranks the other guy's, and being selective about which hands you back with your money is the only way to be making good bets. (Bob Ciaffone ur Improve Your Poker)
Översättning: "Essensen i poker är att satsa på att din hand är bättre än den andres och att vara selektiv med vilka händer du backar upp med dina pengar är det enda sättet att göra bra investeringar."
Kommentar: Citatet säger väl det mesta utan att en tolkning behövs.

Det ska nämnas att om vissa av dessa böcker citaten är hämtade ur redan finns översatta på svenska är det inte dessa översättares texter som används här utan fria översättningar.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet