Sluta fokusera på det dagliga resultatet

kalenderDet är lätt hänt att fokus läggs på det ekonomiska resultatet dag för dag i poker. En viss tillfredsställelse brukar också infinna sig när det går konstatera att dagen inneburit ett tillskott till bankrullen.

Men det finns nackdelar i fokuserandet på det dagliga resultatet. Resultatet för en enskild dag har egentligen ingen större relevans och bör därför heller inte tilldra sig någon större uppmärksamhet.

Det här kan ibland leda till tankegångar som: "Ska jag verkligen köra en SNG till, om jag går lottlös från denna hamnar jag ju på minus för idag?". Eller åt andra hållet: "Jag vägrar sluta spela nu trots att jag kört fyra timmar i sträck, jag ska hamna på plus för dagen innan jag lägger av!".

Ibland när en spelare har lyckats vinna många dagar i följd kan en allt tydligare tendens infinna sig som manar till försiktighet för att inte bryta vinstsviten. Det här kan göra att man spelar mindre än vanligt eller till och med på lägre nivåer.

Det är därför bättre att ta steget bort från detta resonerande och avstå tänka i termer av dagliga resultat då det kan inkräkta på hur du väljer att spela. Även i termer av månatlig fokus finns negativa aspekter, om än i mindre skala. Det är bra att då och då sammanfatta sitt resultat mer detaljerat, exempelvis vid månadsslut. Detta är vad de flesta gör och att ha "checkpoints" som kartlägger tendenser och bildar underlag till resultatanalys är så klart till nytta. Men det gäller att inte låta själva månadsresultatet påverka spelet och i slutet av månaden försöka nå fram till ett uppsatt mål genom extra mycket spelande – eller vice versa: slå av på takten om målet redan är uppnått.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet