Starthänder och deras värde

Att veta värdet på starthänderna i Texas hold'em och sedan välja rätt händer att spela i rätt läge är en viktig del av spelet. Här följer en översikt och klassificering av de bästa starthänderna med spelinstruktioner och illustrerat med bilder.

A - (ace) ess
K - (king) kung
Q - (queen) dam
J - (jack) knekt
T - (ten) tia
s - (suited) samma färg
o - (off suit) olika färg

Premium händer

Dessa är de bästa starthänderna och bör spelas i alla lägen. Undantag kan förekomma som alltid i poker: misstänker du starkt att motståndaren har AA, KK eller QQ bör du givetvis överväga att kasta en hand som JJ.

AA   KK   QQ   JJ   AK suited
AA (två ess) KK (två kungar) QQ (två damer) JJ (två knektar) AKs (ess och kung i samma färg)

Mycket starka händer

Även dessa händer bör spelas i nästan alla lägen. Spelar du på ett bord för 9-10 spelare bör du dock vara något restriktiv från de tidigaste positionerna, särskilt med KQs.

AQ suited   TT   AJ suited   AK off suit   KQ suited
AQs (ess och dam i samma färg) TT (två tior) AJs (ess och knekt i samma färg) AKo (ess och kung i olika färg) KQs (kung och dam i samma färg)

Starka starthänder

Nästa nivå med starthänder är sådana du gärna vill spela, men precis som med "Mycket starka händer" behöver du vara restriktiv i tidiga positioner och ibland vid mellanpositioner vid 9- och 10-bord.

AQo - AJo - ATs - A9s
KJs - KTs
QJs - QTs
JTs
99 - 88

Vilka starthänder som bör spelas beror också på följande omständigheter:

Spelformat - Heads-up, shorthanded eller longhanded
Spelstruktur - No limit eller Fixed limit
Bordet - tight eller loose
Skicklighet - nybörjaren bör spela färre starthänder än den avancerade spelaren

Mediokra starthänder

Att spela starka starthänder är fundamentalt i alla spelvarianter av poker. Typiska situationer som uppstår när du spelar mediokra starthänder är att du tvingas spela potter med marginella händer. Exempel på sådana är:

KT - K9 - K8 - K7
Q9 - Q8 - Q7
J8 - J7

Svaga händer

Om du startar med svaga händer kommer du förlora många gånger på grund av att du prickar lägre par än motståndaren eller att du förlorar potter på grund av en för dålig kicker. I denna kategori finns inte minst många dominerade händer som:

K5 - K4 - K3 - K2
Q5 - Q4 - Q3 - Q2


En starthand som K4 är förvisso objektivt sett starkare än 64, men de potter du förlorar är i regel mer kostsamma med K4 eftersom du kommer vara beredd att investera en del då du träffar kungen.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet