Varför positionen har stor betydelse

Anslagstavla pokerlektionVarje hand i Texas hold'em poker spelas med en viss följdordning. I ett spel som Seven-card stud inleder den spelare som har den bästa handen varje runda efter floppen, vilket gör att ordningsföljden kan variera under en pågående hand. I Texas hold'em däremot vet man på förhand vilken spelare som är först och sist att agera.

Den positionella relationen mellan spelarna vid ett bord medför strategiska ställningstaganden. Vad det handlar om främst är informationsmängd. Den spelare som ska agera först har ingen information alls om hur de andra spelarna har tänkt agera när det blir deras tur. Detta försvårar ens beslut och i denna position tvingas du ofta spela mer passivt än vad du egentligen föredragit.

Därav ska du gå med i handen från en tidig position mindre ofta än du går med från en sen position. Bilden nedan visar den vedertagna indelningen av tidig, mellan och sen position vid ett pokerbord för tio spelare.

pokerbord

Den bästa positionen är att sitta med knappen (dealer-positionen), precis före spelaren som har lagt in small blind. I denna position blir du efter floppen sist att agera i samtliga rundor. Den direkta följden av positionsspelet är att du bör spela fler starthänder och mer aggressivt desto närmare du sitter knappen.

Följ pokerguiden: del 5

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Recensioner