Telesina

Telesina är en variant av kortspelet Five-card stud, fast Telesina avviker genom att man använder en kortlek med 32 kort där alla tvåor, treor, fyror, femmor och sexor är borttagna. Det används dessutom ett gemensamt kort (community card) som kallas "vela" (mer om det strax) samt avviker även händernas ranking.

Reglerna

I början av en spelomgång ska varje spelare placera en ante, därefter delas spelarna två kort var där det första är dolt och det andra synligt.

När korten är utdelade är det spelaren med det högsta synliga kortet som väljer om han vill satsa en bring-in (halva minsta insatsen) eller en hel insats. De andra spelarna som sedan agerar (med början hos spelaren till vänster och sedan fortsatt i samma riktning) ska bestämma sig om de vill vara med i handen eller lägga sig – för att vara med ska spelaren syna den insats som gjorts av den första spelaren. Det går också att höja.

När samtliga spelare har agerat delas ett nytt kort till varje spelare som är synligt. På nytt är det spelaren med den bästa handen som sedan inleder satsningarna. I detta läge är det också tillåtet att bara checka.

På samma sätt delas ett fjärde och femte kort ut (båda synliga) som vardera följs av nya satsningsrundor. Därefter läggs ett ytterligare kort på bordet med framsidan uppåt, det kort som kallas vela, mellan spelarna. Detta får användas av alla spelare som fortfarande är aktiva i handen.

Efter vela-korten följer en avslutande satsningsrunda och sedan följer showdown med att resterande spelare i handen visar sina kort. Spelaren med den bästa handen vinner därefter potten.

Handranking

I Telesina gäller en något annorlunda handranking är vad som brukar vara standard. Färg vinner här över kåk, vilket det annars inte gör. Det är nämligen vanligare med kåk än färg: det finns 204 kombinationer för färg och 1344 för kåk – vilket beror på att hela valörer från 2-6 är borttagna ur kortleken.

Den andra avvikelsen är att färgen avgör i lägen där det annars vore delad pott. Till exempel om två spelare har samma tvåpar och kicker avgörs det på vilken färg kickern har. Färgerna i Telesina rankas från högsta till lägsta: hjärter, ruter, klöver och spader.

Telesina online
Telesina spelas ofta på shorthanded bord (5-6 spelare), vilket lämpar sig bäst med tanke på att antal kort i leken är reducerat. I jämförelse med det traditionella Five-card stud erbjuder Telesina mer action tack vare vela-kortet. Det borde därför finnas bättre möjligheter till popularitet än vad gäller Five-card stud som lockar väldigt få spelare online. Hittills är denna pokervariant än ovanlig företeelse, den fanns tidigare på 24hBet Poker, men inte längre.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Här spelas poker på nätet